[:gl]Novas[:es]Noticias[:en]News[:]

A Orde do Ministerio de Sanidade publicada o 3 de maio pola que se por a que se flexibilizan determinadas restricións sociais e determínanse as condicións de desenvolvemento da actividade de comercio comerciante polo miúdo e de prestación de servizos, así como das actividades de hostalaría e restauración nos territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 regula a apertura ao público durante a fase 0 de plan desescalada. En concreto, o Goberno permite realizar actividades de hostalaría e restauración mediante servizos de entrega a domicilio e recollida de pedidos, sen consumo dos produtos no local.

Segundo a normativa que estará en vigor ata que se alcance a seguinte fase, os establecementos de hostalaría e restauración só poderán permanecer abertos ao público durante o horario de recollida de pedidos. Ademais, poderán establecer un sistema de repartición a domicilio preferente para os colectivos máis vulnerables á infección por coronavirus, como persoas maiores de 65 anos.

Para realizar o servizo de recollida, o cliente poderá chamar por teléfono ou contactar co restaurante de forma ‘online’ e leste fixará un horario de recollida do mesmo “evitando aglomeracións nas inmediacións do establecemento”.

Ademais, a orde establece as seguintes medidas:

 • Os locais deberán contar cun espazo habilitado e sinalizado para a recollida dos pedidos e o pago.
 • O restaurante deberá garantir a separación física de dous metros ou, cando non sexa posible, contar coa instalación de mostradores ou biombos para a protección de traballadores e clientes.
 • O tempo de permanencia de clientes nos restaurantes “será o estritamente necesario” para a recollida dos pedidos.
 • Nos establecementos onde sexa posible a atención a máis dun cliente ao mesmo tempo, deberá sinalizarse “de forma clara” a distancia de seguridade interpersoal con marcas no chan, balizas, cartelaría e sinalización.
 • A atención aos clientes non poderá realizarse de maneira simultánea a varios clientes polo mesmo traballador.
 • No caso de que non se poida atender individualmente a máis dun cliente ao mesmo tempo, restrínxese o acceso ao establecemento a un só, salvo aqueles casos nos que se trate dun adulto acompañado por unha persoa con discapacidade.
 • Nos restaurantes que dispoñan de puntos de recollida para vehículos, o cliente poderá realizar os pedidos desde o seu vehículo no propio establecemento e proceder ao seu posterior recollida.
 • A empresa debe asegurar que os traballadores conten con equipos de protección individual (EPIs), como mascarillasy xeles hidroalcohólicos ou xabón para a limpeza de mans.
 • Tamén se deberá pór a disposición dos clientes o uso papeleiras con tapa de accionamiento non manual á saída do establecemento.

O Ministerio de Sanidade especifica que non poderán incorporarse os traballadores que estean en illamento por ter COVID-19 ou algún dos síntomas compatibles con esta enfermidade, así como aqueles en corentena por ter contacto con algunha persoa que presentou síntomas ou foi diagnosticada.

Nesta primeira fase permítese, ademais, a apertura de terrazas de bares e restaurantes cun aforamento do 50% das mesas permitido en base á correspondente licenza municipal. No caso de que o establecemento obteña o permiso do concello para incrementar a superficie destinada á terraza, o Goberno permite aumentar o número de mesas previsto “respectando en todo caso a proporción do 50% e levando a cabo un incremento proporcional do espazo peonil no mesmo tramo da vía pública no que se sitúe a terraza”.

En todo caso, Sanidade estipula que se deberá manter a distancia física de polo menos dous metros entre as mesas. Ademais, establecéronse as seguintes medidas:

 • As reunións nas terrazas estarán permitidas de até un máximo de dez persoas por mesa ou grupo de mesas. As que se utilicen para este fin “deberán ser acordes ao número de persoas, permitindo que se respecte a distancia mínima de seguridade interpersoal”.
 • Débese garantir a dispoñibilidade de xeles hidroalcohólicos e estipúlase a desinfección de todo o equipamento da terraza.
 • Priorizar a utilización de manteis dun só uso ou o cambio de manteis entre un cliente e outro.
 • Fomentarase o pago con cartón, limpando o datáfono tras cada uso, evitando o uso de diñeiro en efectivo.
 • Tamén se evitará as cartas de uso común, optando por lousas, carteis ou dispositivos electrónicos.
 • Para a seguridade dos traballadores, débese modificar a organización de quendas para garantir a distancia de seguridade de dous metros entre o persoal.
 • Ademais, o empresario deberá habilitar un espazo para que o traballador poida cambiarse de roupa e calzado ao chegar ao centro de traballo e ao finalizar a súa quenda.

No caso de que Galicia pasase o luns á Fase 1, no ámbito da restauración, hoteis e outras actividades turísticas:

TERRAZAS
Reabren ao 50 %. As terrazas abrirían limitándose ao 50 % das mesas que tiñan permitidas. As mesas deberán manter a distancia de seguridade. A limpeza debe ser constante e priorizaranse os materiais dun só uso, como os manteis. Fomentarase o pago con cartón e evitaranse as cartas impresas de uso común. Os elementos de servizo, como as vaixelas, deben almacenarse en recintos pechados ou lonxe de zonas de paso. Priorizaranse os envases monodosis. A ocupación máxima dos aseos, que deberán limparse un mínimo de seis veces ao día, será dunha persoa, salvo que o usuario necesite asistencia. Os negocios que reabran poderán establecer sistemas de recollida no local, sempre que esta sexa graduada e eviten aglomeracións no interior ou o acceso.

TURISMO DE NATUREZA
Campo e praias. Poderase realizar turismo activo e de natureza en grupos limitados dentro da mesma provincia.

HOTEIS
Con restricións. Abrirían sen a utilización de zonas comúns e con restricións en restauración, entre outras actividades.

ESPECTÁCULOS
Actos culturais. Ao aire libre poderían desenvolverse con menos de 200 persoas, e en espazos pechados con menos de 30. Museos cun terzo do aforamento.

GOLF E ALTO RENDEMENTO
Campos e centros incluídos. Apertura de centros de alto rendemento deportivo a menor ocupación e por quendas, o que incluirá aos campos de golf. Na fase 2 mesmo poderían realizarse torneos, xa que os campos son espazos abertos ao aire libre, a condición de que non se congregue a máis de 400 persoas e coas correspondentes medidas de distanciamento social e protección.

04 de Maio de 2020

Actividades de hostalaría e restauración permitidas na Fase 0 y Fase 1

A Orde do Ministerio de Sanidade publicada o 3 de maio pola que se por a que se flexibilizan determinadas restricións sociais e determínanse as condicións […]
02 de Maio de 2020

O Clúster Turismo de Galicia valora positivamente o Plan de Reactivación da o Xunta para o sector turístico

O presidente do CTG participou na presentación conxunta do Plan de Reactivación do sector turístico e cultural fronte aos efectos do COVID 19 que se dará […]
01 de Maio de 2020

APIT-GALICIA lanza a campaña #MorriñadeTi

A asociación profesional de guías de turismo mantén encontros coas diferentes administracións para traballar na recuperación do sector turístico A Asociación Profesional de Guías Turísticos APIT […]
30 de Abril de 2020

Termatalia aprázase a 2021

A Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar organizará nos próximos meses distintas accións formativas dirixidas aos profesionais do sector Termatalia, Feira Internacional de Turismo […]
Página anterior

Página siguiente