Contratación

CONTRATACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

Razón social: Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia (CTG).

Enderezo: Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia.
Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña)

NIF: G70377338

Teléfno: 881247436

Correo electrónico: secretariatecnica@clusterturismogalicia.com

Prego de condicións que rexerán o procedemento aberto na modalidade de acordo marco para a contratación dun servizo de "Consultoría que permita ás empresas do sector turístico de Galicia afrontar a  auditoria previa para a consecución de novas certificacións, seguimentos e renovacións da  Q de Calidade Turística"
16953
15-02-2022

Prego de condicións que rexerán o procedemento aberto na modalidade de acordo marco para a contratación dun servizo de "Consultoría que permita ás empresas do sector turístico de Galicia afrontar a auditoria previa para a consecución de novas certificacións, seguimentos e renovacións da Q de Calidade Turística"

Prazo aberto para a presentación de propostas ata o 2 de marzo de 2022 Descarga os pregos

LER MÁIS

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Desenvolvemento de dous  workshops con actividades de promoción en destinos nacionais"
16920
11-02-2022

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Desenvolvemento de dous workshops con actividades de promoción en destinos nacionais"

Prazo aberto para a presentación de propostas ata o 28 de febreiro de 2022 Descarga os pregos

LER MÁIS

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “oficina técnica integral do Clúster do Turismo de Galicia”
16769
23-12-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “oficina técnica integral do Clúster do Turismo de Galicia”

Prazo aberto para a presentación de propostas ata o 7 de xaneiro de 2022 Descarga os pregos

LER MÁIS

Adxudicación do servizo de "Definición e posta en marcha dun club de produto que servirá de base para a comercialización dunha oferta turística centrada na sostibilidade" coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia
16967
04-11-2021

Adxudicación do servizo de "Definición e posta en marcha dun club de produto que servirá de base para a comercialización dunha oferta turística centrada na sostibilidade" coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia

Adxudicatario: Torres y Carrera Consultores de Comunicación, S.L Importe de adxudicación: 104.500, 00 euros.

LER MÁIS

Adxudicación do servizo de "Definición e posta en marcha dun club de produto que servirá de base para a comercialización dunha oferta turística centrada na sostibilidade" coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia
16963
04-11-2021

Adxudicación do servizo de "Definición e posta en marcha dun club de produto que servirá de base para a comercialización dunha oferta turística centrada na sostibilidade" coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia

Adxudicatario: Nateevo Digital, S.L.U. Importe de adxudicación: 2107.206,00 euros

LER MÁIS

Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para a “DEFINICIÓN E POSTA EN MARCHA DUN CLUB DE PRODUTO QUE SERVIRÁ DE BASE PARA A COMERCIALIZACIÓN DUNHA OFERTA TURÍSTICA CENTRADA NA SOSTIBILIDADE”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia
16493
11-10-2021

Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para a “DEFINICIÓN E POSTA EN MARCHA DUN CLUB DE PRODUTO QUE SERVIRÁ DE BASE PARA A COMERCIALIZACIÓN DUNHA OFERTA TURÍSTICA CENTRADA NA SOSTIBILIDADE”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 26 de outubro de 2021 Descarga os pregos

LER MÁIS

TwitterFacebookLinkedinYoutube