[:gl]Novas[:es]Noticias[:en]News[:]

Esta medida supón o peche de todo salvo as farmacias, as tendas de alimentación, os estancos e os quioscos de prensa.

Restauración, balnearios e albergues do Camiño de Santiago deixaron xa de prestar os seus servizos ao público desde a medianoite do pasado venres en cumprimento de RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020 na que se recolle o acordo do Consello da Xunta polo que se declara a situación de Emerxencia Sanitaria en todo o territorio galego e actívase o plan territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 co fin de evitar a expansión do coronavirus.

No que se refire á suspensión de actividades a resolución indica a suspensión da actividade durante 14 días naturais, contados desde a publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia, de todos os establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e establécense determinadas disposicións xerais de aplicación na materia e, nomeadamente:

 • Cinemas
 • Teatros
 • Auditorios
 • Circos
 • Establecementos de espectáculos deportivos
 • Recintos feirais
 • Casinos
 • Salas de bingo
 • Salóns de xogo
 • Tendas de apostas
 • Estadios deportivos
 • Pavillóns deportivos
 • Recintos deportivos
 • Pistas de patinaxe
 • Ximnasios
 • Piscinas de competición
 • Piscinas recreativas de uso colectivo
 • Parques acuáticos
 • Salóns recreativos
 • Parques multiocio
 • Museos
 • Bibliotecas
 • Salas de conferencias
 • Salas polivalentes
 • Salas de concertos
 • Restaurantes
 • Salóns de banquetes
 • Cafetarías
 • Bares
 • Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas
 • Salas de festas
 • Discotecas
 • Pubs
 • Cafés-espectáculo
 • Furanchos
 • Centros de lecer infantil

Os establecementos de restauración, como cafetarías, bares e restaurantes, permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

O peche non afecta os bares e restaurantes localizados en establecementos hoteleiros ou no interior das instalacións destinadas á prestación de servizos públicos, sempre que a súa actividade limítese estritamente aos seus clientes aloxados ou aos traballadores das instalacións.

Así mesmo, disponse por igual tempo a suspensión da actividade dos establecementos balnearios regulados na Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a dos espazos termais e piscinas termais de uso lúdico, reguladas na Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

Suspéndese polo tempo previsto neste acordo a actividade dos albergues de peregrinos da rede pública da Xunta de Galicia.

16 de Marzo de 2020

Galicia activa o Plan de Emerxencia sanitaria para frear o coronavirus

Esta medida supón o peche de todo salvo as farmacias, as tendas de alimentación, os estancos e os quioscos de prensa. Restauración, balnearios e albergues do […]
14 de Marzo de 2020

O Goberno aproba unha liña ICO de 400 millóns de euros ás empresas do turismo

No primeiro paquete de axudas aprobadas por Goberno para tratar de paliar os efectos sobre a economía derivados da crise do coronavirus por valor de 18.225 […]
13 de Marzo de 2020

O sector turístico galego apoia medidas estritas para minimizar o impacto do coronavirus en Galicia

Representantes do sector turístico galego trasladaron ao conselleiro de Cultura e Turismo a súa preocupación polo impacto económico que esta crise vai supor para o sector […]
12 de Marzo de 2020

Facendo ou Camiño surca a ría de Arousa

Continuando coa iniciativa de Proturga para dar a coñecer o Camiño de Santiago entre o propio sector turístico, Facendo o Camiño chega este sábado chega a […]