• Dirixidas para o financiamento das actividades en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade, e en plans de innovación e procesos de organización para a sistematización e internacionalización dos procesos de innovación da empresa.
  • Poderanse solicitar ata o 14 de agosto ás 23:59 horas.

 

A Xunta de Galicia convocou un ano máis as Axudas DeseñaPeme e InnovaPeme, en réxime de concorrencia competitiva. Poden solicitar as axudas deste programa as microempresas, pequenas e medianas empresas, ou as entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica que acredite a categoría de peme e sen ánimo de lucro.

 

O obxecto das axudas é o financiamento das actividades integradas en plans que permitan sistematizar e fortalecer a innovación da empresa. En cada solicitude, as pemes poderán incluír unha ou ambas as liñas de axudas, que apoian dous tipos de plans diferentes e complementarios: Deseña, que contempla plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade; e Innova, que contempla plans de innovación e procesos de organización.

 

Os plans deben constituír un conxunto completo e coherente das actividades para cada unha das liñas. A duración máxima de cada un será ata o 30 de setembro de 2023. Ademais, na liña de Innova deberán ter unha duración mínima de 12 meses.

 

Son custos directos elixibles os custos de persoal, propio ou de nova contratación; de adquisición de propiedade industrial; de material, subministracións e produtos similares; subcontratacións; de obtención, validación e defensa de patentes e outros activos inmateriais, obtención de certificacións; de servizos de asesoramento en materia de deseño e/ou innovación; de servizos de apoio en materia de innovación; e de equipamento e instrumental inventariables. Ademais, tamén se contemplan os custos elixibles indirectos, que será o importe resultante de aplicar unha porcentaxe do 20% aos custos directos do plan.

 

O orzamento para cada unha das liñas é de 3 M€ para InnovaPeme e 1,5 M€ para DeseñaPeme. O orzamento subvencionable é dun mínimo de 50.000 € e máximo de 150.000 € para cada plan. A axuda será dun 50%, coa subvención a fondo perdido: entre 25.000 ata 75.000 € por plan. En total unha peme pode obter ata 150.000 €. Ademais recibirase un anticipo de ata o 60% da subvención concedida e, para a primeira anualidade, poderase solicitar ata o 100% da subvención concedida.

 

Podes solicitar a axuda a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, código de procedemento IN848D. Poderase solicitar ata o 14 de agosto ás 23:59 horas.

26 de Xullo de 2023

A Xunta convoca as axudas DeseñaPeme e InnovaPeme 2023

Dirixidas para o financiamento das actividades en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade, e en plans de innovación e procesos de organización para […]
26 de Xullo de 2023

Mar de Amicos, unha iniciativa de turismo inclusivo en torno ao patrimonio marítimo do Barbanza

Grazas a esta iniciativa, sete persoas con diversidade funcional exercerán de guías turísticos este verán. O proxecto nace froito da colaboración da asociación Amicos e da […]
26 de Xullo de 2023

A Xunta ofrece 350 rutas guiadas para visitar o Parque Nacional das Illas Atlánticas entre xullo e setembro

A inscrición pódese facer previamente na web da central de reservas ou de xeito presencial nas casetas de información de Cíes e Ons o propio día […]
26 de Xullo de 2023

O Clúster Turismo de Galicia potenciará a marca Galicia Destino Sostible no mercado norteamericano

O Clúster, coa colaboración de Turespaña e do grupo Expedia, achegará as experiencias sostibles galegas aos Estados Unidos.   O Clúster Turismo de Galicia participará nunha […]