Contratación

  • Adxudicatario: Supernova Asistencias S.L.U.
  • Importe de adxudicación: 700,00 euros por cada servizo de seguimento e/ou renovación
19 de Abril de 2023

Adxudicación do procedemento aberto na modalidade de acordo marco para a contratación dun servizo de “CONSULTORÍA QUE PERMITA ÁS EMPRESAS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA AFRONTAR A AUDITORIA PREVIA PARA A CONSECUCIÓN DE NOVAS CERTIFICACIÓNS, SEGUIMENTOS E RENOVACIÓNS DA S DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA”

Adxudicatario: Supernova Asistencias S.L.U. Importe de adxudicación: 700,00 euros por cada servizo de seguimento e/ou renovación
29 de Marzo de 2023

Prego de condicións que rexerán o procedemento aberto na modalidade de acordo marco para a contratación dun servizo de “CONSULTORÍA QUE PERMITA Ás EMPRESAS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA AFRONTAR A AUDITORIA PREVIA PARA A CONSECUCIÓN DE NOVAS CERTIFICACIÓNS, SEGUIMENTOS E RENOVACIÓNS DA S DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA” coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia.

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 13 de abril de 2023 Descarga os pregos
22 de Marzo de 2023

Adxudicación do servizo de “XESTIÓN DAS REDES SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN DIXITAL DO CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA”

Adxudicatario: Estratividad Agencio de Publicidad, S.L.U. Importe de adxudicación: 46.222,00 euros
22 de Marzo de 2023

Adxudicación do servizo de “SERVIZO DE OFICINA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DO CLUB DE PRODUTO GALICIA DESTINO SOSTIBLE”

Adxudicatario: SHERPA PROYECT S.L. Importe de adxudicación: 64.698,70 euros