Ante a grave situación xerada pola pandemia do COVID 19, o Foro Mice celebrou unha sesión virtual para abordar as medidas que o sector considera imprescindible que se tomen para afrontar a delicada situación na que se atopa eel sector dos congresos, incentivos e reunións. A partir dese encontro virtual, Foro Mice, que representa a industria MICE (Turismo de reunións e eventos), e engloba as principais asociacións de empresas que traballan no seu desenvolvemento, elaborou un documento a trasladar ao Goberno e ás Administracións pertinentes para completar e implementar novas medidas ás xa definidas, co obxectivo de garantir a supervivencia das empresas que conforman o MICE

O documento, que se vai actualizando en función dos decretos que van saíndo e a evolución da situación inclúe medidas de carácter fiscal, laboral e financeiro entre as que se atopan: redución, adiamento e fraccionamiento de pagos, de pago de de impostos (IRPF, IBI, IVE, IAE); ampliación dos ERTES por forza maior con prazo máis aló da finalización do estado de alarma e que para o MICE non se aplique a disposición adicional 6º, que impide despedir nos 6 meses posteriores a que termine o estado de alarma (para o MICE a recuperación da actividade vaise a alargar); axudas ao teletrabajo, Seguridade Social ou que o pago de alugueres que se amplíen a este tipo de empresas. Ademais solicítase estudar reducións da cota complementadas pola administración en función dos ingresos perdidos e outras medidas como flexibilizar as vacacións para baixar períodos de preaviso por inactividade; reembolso de viaxes e paquetes turístico en eventos cancelados ou suspendidos por forza maior ou o pago do 75% dos soldos das empresas que acrediten estar máis afectadas e a condición de que non despidan a ninguén durante o tempo que se justifique. (Dinamarca)

Entre as medidas financeiras, o Foro Mice demanda axudas a fondo perdido, préstamos ICO, financiamento e a ampliación de CNAES relativos ao mice que se poidan beneficiar de subvencións con criterios amplos e non restritivos para a obtención dos Avais Públicos xa aprobados en decreto, ademais do abono inmediato dos proxectos e facturas contraídos coa administración pública.

Por último o Foro convida o goberno a reflexionar sobre a necesidade de relanzar a actividade económica e especialmente dos sectores máis castigados como o MICE con estímulos na economía que favorezan a actividade empresarial e que compensen este parón con políticas de incremento do gasto público nos sectores mais prexudicados, incentivos ao emprego, incremento de subvencións, estímulo aos investimentos e empresas, trasladando esta petición ás diferentes comunidades autónomas, que teñen as competencias de turismo fomentando a posta en marcha de plans de promoción e sensibilización despois da pandemia, eventos de transferencia de coñecemento e sustentabilidade do sector así como impulsar concursos sustentables económicamente.

Descarga o documento completo do FORO MICE

08 de Abril de 2020

O Foro MICE traslada medidas fiscais, laborais e financeiras para apoiar ao sector de congresos e incentivos fronte á crise do coronavirus

Ante a grave situación xerada pola pandemia do COVID 19, o Foro Mice celebrou unha sesión virtual para abordar as medidas que o sector considera imprescindible […]
07 de Abril de 2020

A Xunta perfila cos operadores de turismo galegos as medidas para reactivar o sector e minimizar o impacto da crise do coronavirus

Co fin de recompilar achegas por parte da turoperación galega sobre posibles accións de promoción e novos produtos que favorezan a recuperación do sector turístico galego, […]
06 de Abril de 2020

Proturga elevará ante a administración as peticións do sector turístico de Galicia fronte ao coronavirus

Conscientes da magnitude do impacto do COVID-19 no sector turístico galego, a Asociación de Profesionais do Turismo de Galicia, Protuga, emprende diferentes medidas en defensa do […]
02 de Abril de 2020
llamamiento OMT emprendedores

A Organización Mundial do Turismo lanza unha competición de ideas para axudar ao sector

O prazo para presentar ideas finalizará o vindeiro venres, 10 de abril Solucións para devolver a saúde ao turismo é o nome do reto que lanzou […]
Página anteriorPágina siguiente