Desde EXCELTUR lanzaron o seu plan RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023, coa vocación de salvar ao sector e ser capaces de saír reforzados desta crise sanitaria.Co obxectivo de destacar os problemas que máis aburan ao sector turístico nacional e impulsar medidas que promovan o reforzo da súa competitividade e que sirva como un plan de reconstrución. O informe da patronal parte das actuais circunstancias cunha perda de actividade económica de 43.460 millóns de euros entre marzo e xuño, 1,4 millóns de traballadores turísticos afectados e un escenario incerto de moi lenta e gradual reactivación que engadiría 40.000 millóns de euros de caída adicional no segundo semestre e, por tanto, a necesidade de garantir a supervivencia de moitas empresas e empregos turísticos asociados que están en risco real de desaparición.

Neste sentido, Exceltur considera que as medidas adoptadas polo Goberno para a reactivación do turismo non son suficientes para garantir a supervivencia empresarial polo que o Plan recolle unha serie de liñas máis relevantes do Plan, así como a valoración empresarial sobre as medidas aplicadas até a data polo Goberno de España que resultan dunha recente enquisa de confianza “ad hoc” e unha comparativa adicional coas do resto de países

Neste sentido, o Plan recolle as seguintes medidas de carácter fiscal:
– Axilización da xestión administrativa dos ERTEs, estendendo os de forza maior até finais de 2020 e establecendo a xustificación do emprego en 1 ano, posibilitando a adecuación do persoal á actividade da empresa
– Asignación ao sector turístico dunha cota mínima do 20% (20.000 millóns de euros) da liña de crédito dos 100.000 millóns de euros anunciada polo Goberno
– Ampliación como mínimo a contía da liña de avais até o 80%/90% dos créditos para todas as empresas, independentemente do seu tamaño e estendendo a 2 anos o período de carencia.
– Facilitar a liquidez empresarial, incorporando na lexislación a aceptación obrigatoria e temporal, durante o período de alarma, por parte do consumidor de bonos canjeables
Reducir a tensión sobre a tesouraría das devolucións por cancelacións
– Condonación dos pagos fraccionados do Imposto de Sociedades. as cotas da seguridade social, as retencións de IRPF e o pago do IVE até o 20 de xullo ou até cando realmente póidase renovar a actividade turística. Redución de 3 puntos de IVE e 25 de taxas aéreas para reactivar a demanda.
– Condonación/ posposición de impostos autonómicos e eliminación de taxas turísticas
Minimizar a carga por pago de impostos
– Renegociación/condonación e/ou adiamento de pago de alugueres de establecementos turísticos
Facilitar a negociación de alugueres

Medidas específicas para liñas aéreas
Excepción das esixencias do regulamento 261 até o final da crise, excepción da norma 80/20 de slots e compensación de emisións sen pago en 2020

Medidas para o proceso de reapertura
– Establecer o calendario que facilite a mobilidade internacional e reinicio das viaxes (urxente)
– Definición de condicións mínimas para o desescalado dos servizos turísticos
– Apertura coordinada coa UE ou acordos bilaterais cos principais países europeos para abrir como máximo o 15 de xuño as fronteiras en zona Schengen, 1 de xullo con Reino
Unido e para terceiros países de longa distancia.
– Incorporando expertos e empresarios recoñecidos do sector turístico (EXCELTUR) no Comité/Task Force do Gº, para acordar o gradual deas escalamiento de actividade
– Impulsar un plan de comunicación inicialmente interna e posteriormente externa, que procure recuperar a confianza do turista

Plan de salvación e impulso do sector turístico español ante o impacto do Covid-19

O informe inclúe un paquete extraordinario de medidas transitorias até abril de 2021 para os destinos do litoral, especialmente os insulares, por falta de voos e/ou demanda no verán,
que inclúa: plan de formación dos traballadores turísticos en situación de desemprego por ERTE?s estendidos por forza maior, plan de investimento en rexeneración de espazos
públicos,. dotado con mínimo 5.000 millóns de euros do Estado, liberalizando o superávit municipais, liña de crédito preferente para a renovación de instalacións turísticas,
con aval mínimo 90% público e condicións de custo e prazo preferente, xunto a incentivos urbanísticos (como Lei Balear 2012) e plan de emerxencia/reforzo empresarial, de aplicación
e análise empresa por empresa que incorpore medidas de exoneración de pago de impostos, transferencia directa de renda suxeita ao mantemento do emprego en 2021 e
liña especial de financiamento 100% avalada e incentivos para gañar economías de escala (fusións, alianzas entre PEMES , afiliacións a marcas, etc.).

Plan especial para destinos cunha baixa actividade en 2020
Englobado como unha estratexia para consolidar e reforzar a competitividade turística, o plan de Exceltur inclúe o reforzo da capacidade de liderado e xestión turística do Estado e do seu sistema de gobernanza, reformulando a organigrama do equipo de xestión do Ministerio/secretaria de Estado, cun orzamento adecuado e creando unha Dirección Xeral de Competitividade Turística, transformando o enfoque, organización e cogestión de Turespaña e reorientando SegiTTur.

Aposta por un maior liderado e coordinación turística interinstitucional
– Na UE creando na delegación española en Bruxelas, unha unidade especializada de apoio permanente do Mº de Turismo para trasladar e defender os posicionamentos e
accións publicas e privadas relacionadas co sector. ue despregan notables esforzos de lobby na UE.
– En España: asegurando a capacidade de liderar e dotar de mais contidos, xestión e coordinación a órganos crave, como a Conferencia Sectorial cos CC.AA. E o Consello Español
de Turismo CONESTUR até convertelos en instrumentos de traballo e toma de decisións máis efectivas, sobre programas comúns.

Finalmente o plan de Exceltur recolle a necesidade de redactar un novo Plan estratéxico do turismo español, como o último Plan “Horizonte 2020” de hai 10 anos, que se marque obxectivos medibles a curto/medio prazo, que permita reorientar/redefinir os posicionamentos turísticos máis desexados para os diversos destinos, en base aos seus elementos diferenciais da súa oferta e demanda e que comprometa un orzamento ambicioso e suficiente tanto para o Ministerio/Secretaria de Estado de Turismo xunto con modelos de financiamento coas AA.PP. e o sector privado.

Deseño dunha nova folla de ruta estratéxica 2021-2025

Deseño e implantación dun Plan Renove dos destinos pioneiros do sol e praia español en coordinación cos CC.AA, entidades locais e o sector privado, con visión de longo prazo e un marco legal de incentivos urbanísticos, fiscais e financeiros propios, aproveitando as liñas do novo marco da UE e fondos do desexable Plan Marshal que se está xestando.

Impulsar a maior aceleración da estratexia de dixitalización de empresas e a de destinos turísticos cunha visión de cadea de valor, baixo un contido máis concreto e aplicado,
aproveitando economías de rede na contratación e uso dos recursos distribuídos por REDE.es.

Redacción dun plan de intermodalidad turística, que contemple necesariamente o investimento na conexión da alta velocidade ferroviaria co aeroporto de Barallas e outros medios de transporte marítimo, que favoreza a conexión co principal hub aeroportuario e as instalacións portuarias para transporte marítimo de pasaxeiros ás illas.

Modificar a Lei de Servizos da Sociedade da Información para responsabilizar ás plataformas dixitais de facer cumprir a legalidade vixente no aluguer de vivendas de uso
turístico e así axudar a CC.AA. e concellos a cumprir o seu marco normativo.

18 de Xuño de 2020

Exceltur lanza o seu Plan Renacer Turismo 2020 con vocación de saír reforzados da crise sanitaria

Desde EXCELTUR lanzaron o seu plan RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023, coa vocación de salvar ao sector e ser capaces de saír reforzados desta crise sanitaria.Co obxectivo […]
17 de Xuño de 2020

Luz verde a 12 convenios co sector turístico galego que supoñen un investimento de 1,8 millóns de euros para a creación e adaptación de produtos e experiencias

Os convenios inscríbense dentro do programa Galicia, destino seguro, e asináronse con diferentes asociacións e entes representantes do sector turístico galego, entre os que se contan […]
16 de Xuño de 2020

Reapertura das oficinas de turismo dependentes da Xunta de Galicia

A Xunta reabriu 9 das 11 oficinas de turismo vinculadas directamente á súa xestión e situadas nas principais cidades galegas. Entre as novidades desta reapertura cóntase […]
15 de Xuño de 2020

Galicia estrea a “nova normalidade”

Aforamentos ao 75% en Galicia, máscaras e distanciamento social marcarán o comezo desta nova fase tras o final da estado de alarma para os nosos territorios […]
Página anteriorPágina siguiente