En Galicia cada vez hai unha maior concienciación das empresas do sector turístico no ámbito da sustentabilidade, tal e como se manifesta no éxito da iniciativa do Club de produto Galicia Destino Sostible. Por iso o Clúster Turismo de Galicia (en diante CTG) acordou a contratación dun servizo de consultoría ao tecido empresarial turístico galego, para que poidan afrontar a auditoría previa para a consecución de novas certificacións, seguimentos e renovacións das certificacións S de Sustentabilidade Turística. Un Sistema de Xestión como este, facilita a transición das organizacións turísticas cara a un modelo de xestión máis respectuoso co medio e coas sociedades.

 

Actualmente hai 14 empresas en Galicia que contan con esta certificación, as cales poderán beneficiarse do servizo de consultoría no proceso de seguimento e renovación. Doutra banda, aquelas que poidan ter interese neste servizo ou necesiten máis información, poden poñerse en contacto co CTG a través do teléfono 881 247 436 ou o correo electrónico secretariatecnica@clusterturismogalicia.com.

 

A marca S de Sustentabilidade Turística do ICTE pretende certificar a aquelas organizacións cuxo funcionamento estea orientado á consecución dos Obxectivos para o Desenvolvemento Sustentable (en diante ODS). As organizacións turísticas poden obter a marca S de Sustentabilidade cando conten con algunha Especificación Técnica de Cumprimento dos ODS ou se teñen implementada a Norma UNE-ISO 21401_2019 Sistema de Xestión de Sustentabilidade para aloxamentos.

 

O 2 de marzo de 2023, o CTG e a Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia formalizaron un convenio de colaboración para a creación e consolidación de produto turístico sustentable. Para mellorar a oferta turística de Galicia, así como de facilitar os procesos de acreditación do compromiso das empresas galegas no ámbito da sustentabilidade, o citado convenio inclúe no seu Eixo 5: Apoio para os procesos de certificación no ámbito da sustentabilidade os servizos necesarios para abordar o proceso de certificación de operadores turísticos.

 

Non é a primeira vez que o CTG en colaboración con Axencia Turismo de Galicia ofrecen axudas para conseguir unha certificación. Levan colaborando desde a súa constitución para facilitar ás empresas o proceso de auditoría previa para a certificación da Q de Calidade Turística. O obxectivo é que Galicia siga sendo un destino turístico de calidade e sustentable. Este tipo de certificacións poñen en valor o traballo, o esforzo e a profesionalidade dos establecementos galegos do sector turístico.

17 de Abril de 2023

O Clúster Turismo de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, impulsa a obtención de novas certificacións da S de Sustentabilidade Turística.

En Galicia cada vez hai unha maior concienciación das empresas do sector turístico no ámbito da sustentabilidade, tal e como se manifesta no éxito da iniciativa […]
17 de Abril de 2023

O presidente do Clúster Turismo de Galicia asistiu ao acto de entrega de placas e diplomas que certifican a adhesión de nove xardíns de Galicia á Rede Europea de Xardíns Históricos

Este itinerario Cultural Europeo, que pertence ao Consello de Europa, agrupa 41 espazos botánicos de Europa, relevantes polo seu valor histórico, artístico e botánico.   A […]
12 de Abril de 2023
Ayudas eficiencia energética alojamientos turísticos

Amplíase o prazo, ata o 2 de maio, para a solicitude das axudas a actuacións de eficiencia enerxética nos aloxamentos turísticos

A Xunta de Galicia destina estas axudas, dotadas de 7.8 millóns, a albergues e departamentos turísticos, establecementos de turismo rural, pensións e hoteis, co obxectivo de […]
12 de Abril de 2023

España Verde avanza na creación do corredor ecoturístico. Turismo de Galicia participa no primeiro gran roteiro de ecoturismo de España.

Na primeira reunión de España Verde, celebrada en San Sebastián, asumiuse a coordinación das accións do plan de promoción da marca. Estableceuse como obxectivo principal a […]