destacados

Co obxectivo principal de controlar a intrusión profesional en distintos campos, protexendo tanto aos usuarios como aos empresarios do sector o Plan de Inspección Turística deste ano fará un especial seguimiento ao Camiño de Santiago, as novas formas de aloxamento e os establecementos situados en cidades e zonas costeras, ademais da zona da Ribeira Sacra.
Esta planificación, que guiará a actividade inspectora do Goberno autonómico ata finais deste ano, permitirá obter un avance da eficacia e da eficiencia na disciplina turística. O labor inspector, que se desenvolverá con especial intensidade a partir de Semana Santa, abarca as catro provincias cun especial seguimento no Camiño de Santiago co fin de verificar o cumprimento da normativa turística galega en establecementos de aloxamento turístico, así como nos de restauración. Tamén se levará a cabo unha particular comprobación da oferta alojativa que se comercializa a través da internet. No campo concreto da intrusión profesional, prevense varias accións que dan continuidade ao traballo desenvolvido nos últimos anos, con varias novidades pero, ademais, vixiaranse os servizos ofertados por albérguelos turísticos, apartamentos e as vivendas turísticas, nos que se comprobará que o seu período de funcionamento é coincidente co que figura no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT). No referido ás vivendas de uso turístico, ordenadas desde maio do pasado ano a través dun novo decreto, comezarán a controlarse as plataformas de comercialización de aloxamentos turísticos na internet, o fin de detectar posibles situacións da intrusión, do mesmo xeito que coa actividade dos guías turísticos nos centros de maior afluencia.
Para rematar, impulsarase unha campaña especial dirixida ás axencias de viaxes para o seguimento do novo sistema de garantías introducido a través do recente Decreto 25/2018, que adecúa a nosa situación ao marco comunitario.
Balance da actividade en 2017 
En paralelo ao Plan de inspección turística para 2018, no Consello da Xunta deuse conta do balance da actividade desenvolvida en 2017 polo área de Inspección de Turismo de Galicia. durante o que se emitiron 3.568 actas de constancia, tras realizar unha visita, fronte a 146 actas de infracción, ademais dun total de 2.700 informes de diferente tipo (técnicos, de subvencións ou de denuncia, cunha presenza menor, que se vinculan a reclamacións de particulares). No que respecta á actividade sancionadora, se incoaron 404 expedientes e resolvéronse 348, que derivaron en sancións na maior parte dos casos.

27 de Marzo de 2018

En marcha o Plan de Inspección Turística 2018 para consolidar Galicia como destino turístico de calidade

Co obxectivo principal de controlar a intrusión profesional en distintos campos, protexendo tanto aos usuarios como aos empresarios do sector o Plan de Inspección Turística deste […]
23 de Marzo de 2018

42 establecementos de aloxamento e restauración con selo Galicia Calidade

Nas portas de arranque de Semana Santa, período no que se producirán miles de desprazamentos e no que o turismo arrinca definitivamente a tempada 2018, Galicia […]
22 de Marzo de 2018

Xunta e sector turístico colaborarán esta semana Santa na difusión do novo sistema de acceso a Cíes entre os visitantes

Os viaxeiros deberán solicitar previamente un permiso administrativo, persoal e intransferible, a través da web habilitada a tal fin As directoras de Patrimonio Natural e de […]
20 de Marzo de 2018

A APEHL reune hostaleiros de toda a provincia na súa festa anual

Os profesionais da hostalaría lucense celebraron este ano a súa gala anual en Viveiro, no hotel Val do Naseiro nunha gala na que se fixo entrega […]