As accións contidas nesta planificación suporán investimentos de preto de 500 millóns de euros en tres anos, dos cales máis da metade se dedicarán a reactivar o sector no primeiro deles

A Xunta, o Clúster Turismo de Galicia e as universidades de Santiago, Vigo e A Coruña, presentaron o traballo conxunto que deu orixe ao Plan Director “Galicia Destino Seguro” 2021-2023 que a Xunta porá en marcha. Trátase dunha planificación absolutamente condicionada polas necesidades de reactivación do sector despois da pandemia, que suporá investimentos de máis de 470 millóns de euros, dos cales 261 millóns corresponden a actuacións durante o primeiro ano.

Para preparar o plan, realizouse un diagnóstico cualitativo e cuantitativo sobre as consecuencias da crise, que se levou a cabo entre finais do ano pasado e o comezo desta. Por outra banda, establecéronse liñas de acción estratéxicas para avanzar cara a un destino turístico de acordo coa nova demanda social dun destino turístico sostible e aliñadas coa Axenda 2030 das Nacións Unidas.

Para acadar os seus obxectivos estratéxicos, o Plan Director baséase en catro piares:

 • a calidade como sinal de identidade do sector,
 • a seguridade e a hospitalidade do destino,
 • a uso intensivo da tecnoloxía e o impulso da innovación, e
 • a sustentabilidade 360º como elemento vertebrador.

O Plan prantexa cinco novos obxectivos:

 • a fixación de proxectos tractores que permitirán impulsar a recuperación do sector,
 • a recuperación do obxectivo 5 millóns de viaxeiros ata 2023,
 • a dixitalización como gran catalizador do cambio empresarial, e
 • as certificacións de saúde e seguridade como elemento clave na promoción dos destinos.

Para logralos, propón sete liñas estratéxicas:

 1. Galicia Destino Seguro e de saúde, promocionando e adaptando á oferta ás prioridades do viaxeiro,
 2. apoio ao tecido empresarial. Proxectos tractores e impulso da formación,
 3. o Territorio e os recursos turísticos: impulso de accións que permitan a fixación da poboación no medio rural,
 4. promoción, comercialización e MK Turístico. Creación de produtos turísticos e reimpulso dos xeodestinos,
 5. innovación e tecnoloxía turística. A tecnoloxía ao servizo da xestión integral do turismo, estimulo de ideas innovadoras: impulso dun centro de referencia gastronómico (modelo Basque Culinary Center), creación dun think tank (grupo de traballo dentro do Consello de Turismo),
 6. sustentabilidade 360º: economía circular, pacto verde europeo, implantación de proxectos de loita contra a basuraleza, xestión de residuos, pegada de carbono…, e
 7. gobernanza e Xestión Turística, incluíndo a intelixencia turística: proxecto EDIT, xestión de fluxos turísticos, big data e monitorización do turista/peregrino

 

Thursday July 22nd, 2021

A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia

As accións contidas nesta planificación suporán investimentos de preto de 500 millóns de euros en tres anos, dos cales máis da metade se dedicarán a reactivar […]
Friday July 16th, 2021

Terms and conditions governing the contracting of a service of “DEVELOPMENT AND CONSOLIDATION OF THE BRAND GALICIA EMOTION FOR THE PROMOTION OF TOURIST PRODUCT”, with the collaboration of the Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Open deadline for applications until 2 August 2021 Download the sheets
Tuesday June 15th, 2021

Call for the Ordinary and Extraordinary General Assembly of the Galician Tourism Cluster

Next Wednesday 30 June 2021 it will celebrate  the meeting of Ordinary General Assembly and Extraordinary of the Cluster of Tourism of Galicia in the auditorium […]
Tuesday June 15th, 2021

Terms and conditions governing the contracting of a service of “IMPROVEMENT OF THE MARKETING MECHANISMS, ONLINE PROMOTION AND PROMOTION IN THE PRESENTIAL SALES CHANNEL FOR GALICIA TURISMO ACTIVO”, with the collaboration of the Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Open deadline for applications until 30 June 2021 Download the sheets