coronavirus

Salvar vidas, evitar o peche de empresas e recuperar a economía son o seu tres obxectivos

A plataforma “Turismo somos todos”, promovida pola Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), a Asociación Española de Profesionais do Turismo (AEPT), As Chaves de Ouro Españolas, a Asociación Española de Gobernantas de Hotel e o Grupo RV Edipress, presentou ao Goberno unha folla de ruta con medidas concretas de protección á industria turística. Os seus obxectivos están claros: salvar vidas, a economía e o turismo; evitar a destrución de empresas e emprego ligados ao sector; e conseguir que un dos principais motores económicos de España lidere a recuperación do país.

“Turismo Somos Todos” pretende axuntar a todo o sector turístico español, colaborando tamén con empresas e organizacións internacionais e faio a través dunha nova folla de ruta baseada en oito puntos estratéxicos para #SalvarElTurismo da crise

1.PCR á poboación

Executar un plan de posta en marcha e seguimento de test masivos e seguros do Covid-19 á poboación, axuntando tanto a iniciativa pública como privada para a súa adquisición e posta en funcionamento.

PCR aos turistas

Esixir aos turistas PCR en orixe e devolvelos con PCR en destino. Así se garante a seguridade do viaxeiro e do destino, creando confianza no sector turístico.

Se xa existise vacúa, requiriríase certificado de vacinación para poder viaxar a España.

2.- Plan de comunicación

Creación dun plan de comunicación prestigiando a marca España como destino seguro a nivel europeo e internacional, no que se escoite e participe o sector turístico. Hai que enviar unha mensaxe de seguridade e de boa xestión ao resto de Europa e do mundo.

3.- Estímulos económicos fiscais

Posta en marcha dos necesarios estímulos económicos e fiscais para o sector turístico, como os seguintes:

Baixada dos tipos de IVE do turismo a un único tipo, o máis baixo posible, para incentivar de novo o consumo e unificarnos con outros países europeos.

Rebaixa ou exoneración de impostos: Sociedades, impostos municipais (IAE, lixos, IBI…) para minimizar o impacto negativo da crise no sector, e obter liquidez para continuar coa actividade.

Creación dun espazo económico, fiscal e laboralmente atractivo para o investimento.

Respecto ao ámbito laboral, que se flexibilice e facilite a contratación, ademais de baixadas nas cotas de cotización de contratacións.

Ampliación do prazo de carencia nos préstamos ICO.

Moratoria para os préstamos bancarios.

4.- Prórroga e flexibilización de ERTE

É imprescindible que os ERTE prorróguense até marzo de 2021, que se flexibilicen e que o quantum das bonificacións elévese como mínimo ao 90% no sector turístico.

5.- Comité de expertos do sector

Proponse ao Goberno a creación e composición dun Comité de Expertos en Turismo, no que estea presente o sector e ao que se lle consulte na toma de decisións que afecten á industria.

6.- Perseguir a oferta turística ilegal

Prohibir, sancionar e perseguir a comercialización de pisos turísticos ilegais, así como calquera outra oferta turística ilegal, sen licenza ou correspondente rexistro que permita a súa actividade.

7.- Lei Antiokupa

Promover e pór en marcha unha Lei AntiOkupa que defenda a propiedade privada.

8.- Ministerio de Turismo

Crear un Ministerio dedicado exclusivamente ao Turismo, que teña á fronte a un experto e profesional nesta industria, a proposta do sector.

A iniciativa conta cada día con novos membros que, segundo destacou Manuel Ruiz, director do Hotel Mayorazgo e presidente da Asociación Española de Directores de Hotel de Madrid, “únense a unha loita completamente necesaria e sen precedentes”. Unha loita na que, engade, “o control de gastos do hostaleiro, sen ingresos, é a única fórmula de supervivencia, cunha meta clara: evitar quedar sen liquidez para non crebar”.

09 de Setembro de 2020

“Turismo somos todos” presenta a súa folla de ruta para salvar o sector turístico nacional da crise

La plataforma “Turismo somos todos”, promovida por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), Las Llaves de Oro Españolas, la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y el Grupo RV Edipress, ha presentado al Gobierno una hoja de ruta con medidas concretas de protección a la industria turística. Sus objetivos están claros: salvar vidas, la economía y el turismo; evitar la destrucción de empresas y empleo ligados al sector; y conseguir que uno de los principales motores económicos de España lidere la recuperación del país.
04 de Setembro de 2020

O Clúster Turismo de Galicia lanza un servizo de consultoría turística especializada, Turismo 100×100

Un equipo de expertos ofrecerán asesoramiento técnico individualizado a las empresas turísticas gallegas para hacer frente a los efectos de la COVID19
02 de Setembro de 2020

Sanidade establece medidas restritivas que afectan á hostalaría en Ourense, Santiago, Santa Comba, Carballo e A Laracha

La Consellería de Sanidade ha decidido establecer medidas y restricciones en los ayuntamientos de Ourense, Santiago, Santa Comba, Carballo y A Laracha, medidas que suponen la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería -donde además estará prohibido el consumo en barra-, la limitación del número máximo de personas en las reuniones tanto privadas como en la vía pública fijado en un máximo de 10 personas; así como la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto, además del cierre de los centros de día y residencias, sin olvidar la reducción de aforos en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada entre otros. Dichas medidas, que entrarán en vigor a las 0 horas del jueves serán revisadas dentro de una semana.
27 de Agosto de 2020

Os usuarios de weekendesk valora cun 7,9 a adaptación dos aloxamentos galegos ás medidas sanitarias antiCOVID19

O noso territorio sitúase como o sexto posto no ranking de valoración, por detrás de Asturias, Cantabria ou Castela A Mancha Os viaxeiros enquisados polo portal […]