coronavirus

A Xunta Directiva do Instituto para a Calidade Turística de España tamén acordou deseñar un selo para xerar confianza en clientes e traballadores

Ante a demanda xeneralizada por parte do sector turístico de establecer unha serie de protocolos que minimicen os riscos hixiénico-sanitarios en establecementos turísticos e destinos nos que se atopan e así garantir un maior nivel de seguridade fronte á expansión do coronavirus, o Instituto para a Calidade Turística de España , coordinado coa Secretaría de Estado de Turismo (SET), acometerá a elaboración de especificacións técnicas para a prevención do Covid-19 en produtos e destinos turísticos, para evitar unha dispersión territorial de protocolos e facilitar unha ferramenta consensuada e avalada por expertos sanitarios. A elaboración das especificacións técnicas comezouse nos subsectores de aloxamento, restauración, praias e balnearios. Máis adiante, continuarase co resto de subsectores que teñen normas.

Como órgano xestor encargado do fomento e elaboración de normas de calidade no sector turístico, o Instituto lidera esta iniciativa e conta co asesoramento da Organización Médico Colexial (OMC), o organismo que representa aos médicos colexiados de España; a Asociación Española de Especialistas en Medicamento do Traballo (AEEMT) e a Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral (AESPLA). O obxectivo final é normalizar a prestación de produtos e servizos turísticos garantindo, de forma voluntaria, o cumprimento de rigorosos protocolos para minimizar os riscos hixiénico-sanitarios tanto entre os traballadores como cos turistas.

Ante unha loita longa como a que se prevée que sexa a do COVID 19 o ICTE quere garantir que a apertura dos establecementos e os destinos turísticos realícese coa maior seguridade posible, ofrecendo ao sector turístico unha ferramenta que permita a implantación dunha serie de protocolos de seguridade hixiénico-sanitarios en todos os departamentos que interveñen nos procesos do servizo que garantan a minimización de riscos fronte ao coronavirus. Neste sentido o presidente do ICTE, Miguel Mirones, destacou o feito de que se estea traballando en conxunto con produtos e destinos, “para que tanto os establecementos como as contornas nos que se sitúan comprométanse de maneira común para tomar as medidas necesarias para minimizar os riscos de propagación do Covid-19. No previsible escenario no que se poderá desenvolver a actividade turística cando as autoridades sanitarias permitan as reaperturas dos establecementos, os potenciais turistas buscarán a máxima seguridade, pero non só do produto do que queiran gozar, senón tamén saber que o municipio no que se atope tamén adoptou todas as medidas de prevención adecuadas. En definitiva, a colaboración público-privada deixará de ser un desexo para converterse case nunha obrigación para aqueles destinos que queiran reposicionarse no mercado?.

Desenvolvemento dun selo

A Xunta Directiva do ICTE, con representación da Secretaría de Estado de Turismo (SET), a representación das Comunidades Autónomas, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e as patronais nacionais de todos os subsectores turísticos, acordaron tamén deseñar un selo que permita a quen cumpran con estas especificacións acreditar a súa implantación para xerar confianza en clientes e traballadores.

Así mesmo, o feito de que da Xunta Directiva do ICTE formen parte institucións público e privadas ?a Secretaría de Estado de Turismo, as Comunidades Autónomas, a FEMP, e as patronais nacionais de hoteis, restauración, axencias de viaxes, cámpings, turismo rural, balnearios, transporte por estrada, turismo activo e turismo náutico- garante a transversalidade desta iniciativa que pretende alcanzar tanto ao sector público como privado do noso país no que a turismo se refire. A Xunta Directiva tamén aprobou direccionar a todas as institucións e empresas do sector turístico cara a estas especificacións técnicas elaboradas polo ICTE para planificar o reinicio da actividade turística e evitar así a dispersión de documentos e selos que poidan xerar confusión tanto nas empresas e xestores de destinos como nos clientes.

O Instituto para a Calidade Turística ten certificados actualmente diferentes recursos de xestión pública como praias, palacios de congresos e oficinas de turismo de 185 municipios repartidos por toda a xeografía española e aproximadamente 1.700 empresas de 27 subsectores turísticos.

21 de Abril de 2020

O ICTE impulsará protocolos técnicos comúns para o sector turístico para a prevención do COVID-19

A Xunta Directiva do Instituto para a Calidade Turística de España tamén acordou deseñar un selo para xerar confianza en clientes e traballadores Ante a demanda […]
20 de Abril de 2020

A crise do covid 19 podería provocar caídas superiores aos 2,5 millóns de turistas e perda de máis de 30 mil empregos no sector turistico galego

O Clúster Turismo de Galicia elabora un primeiro informe de impacto da crise do coronavirus no sector turístico galego no que expón até catro escenarios de […]
17 de Abril de 2020

Liquidez, flexibilidade fiscal e laboral, medidas para mitigar o impacto do coronavirus no sector turístico

Unha representación do Clúster Turismo de Galicia participou nun encontro en liña cos conselleiros de Economía, Emprego e Industria e Cultura e Turismo para traladarle unha […]
16 de Abril de 2020

A Mesa de Turismo da Deputación de Pontevedra evidencia a necesidade de cooperación e compromiso entre administracións e entidades para apoiar ao sector turístico da provincia fronte o COVID 19

O encontro serviu para dar conta da posta en marcha do Estudo de Impacto do COVID19 no sector turístico cuxas conclusións servirán para tomar decisións no […]