“Turismo somos todos” presenta a súa folla de ruta para salvar o sector turístico nacional da crise

Salvar vidas, evitar o peche de empresas e recuperar a economía son o seu tres obxectivos

A plataforma “Turismo somos todos”, promovida pola Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), a Asociación Española de Profesionais do Turismo (AEPT), As Chaves de Ouro Españolas, a Asociación Española de Gobernantas de Hotel e o Grupo RV Edipress, presentou ao Goberno unha folla de ruta con medidas concretas de protección á industria turística. Os seus obxectivos están claros: salvar vidas, a economía e o turismo; evitar a destrución de empresas e emprego ligados ao sector; e conseguir que un dos principais motores económicos de España lidere a recuperación do país.

“Turismo Somos Todos” pretende axuntar a todo o sector turístico español, colaborando tamén con empresas e organizacións internacionais e faio a través dunha nova folla de ruta baseada en oito puntos estratéxicos para #SalvarElTurismo da crise

1.PCR á poboación

Executar un plan de posta en marcha e seguimento de test masivos e seguros do Covid-19 á poboación, axuntando tanto a iniciativa pública como privada para a súa adquisición e posta en funcionamento.

PCR aos turistas

Esixir aos turistas PCR en orixe e devolvelos con PCR en destino. Así se garante a seguridade do viaxeiro e do destino, creando confianza no sector turístico.

Se xa existise vacúa, requiriríase certificado de vacinación para poder viaxar a España.

2.- Plan de comunicación

Creación dun plan de comunicación prestigiando a marca España como destino seguro a nivel europeo e internacional, no que se escoite e participe o sector turístico. Hai que enviar unha mensaxe de seguridade e de boa xestión ao resto de Europa e do mundo.

3.- Estímulos económicos fiscais

Posta en marcha dos necesarios estímulos económicos e fiscais para o sector turístico, como os seguintes:

Baixada dos tipos de IVE do turismo a un único tipo, o máis baixo posible, para incentivar de novo o consumo e unificarnos con outros países europeos.

Rebaixa ou exoneración de impostos: Sociedades, impostos municipais (IAE, lixos, IBI…) para minimizar o impacto negativo da crise no sector, e obter liquidez para continuar coa actividade.

Creación dun espazo económico, fiscal e laboralmente atractivo para o investimento.

Respecto ao ámbito laboral, que se flexibilice e facilite a contratación, ademais de baixadas nas cotas de cotización de contratacións.

Ampliación do prazo de carencia nos préstamos ICO.

Moratoria para os préstamos bancarios.

4.- Prórroga e flexibilización de ERTE

É imprescindible que os ERTE prorróguense até marzo de 2021, que se flexibilicen e que o quantum das bonificacións elévese como mínimo ao 90% no sector turístico.

5.- Comité de expertos do sector

Proponse ao Goberno a creación e composición dun Comité de Expertos en Turismo, no que estea presente o sector e ao que se lle consulte na toma de decisións que afecten á industria.

6.- Perseguir a oferta turística ilegal

Prohibir, sancionar e perseguir a comercialización de pisos turísticos ilegais, así como calquera outra oferta turística ilegal, sen licenza ou correspondente rexistro que permita a súa actividade.

7.- Lei Antiokupa

Promover e pór en marcha unha Lei AntiOkupa que defenda a propiedade privada.

8.- Ministerio de Turismo

Crear un Ministerio dedicado exclusivamente ao Turismo, que teña á fronte a un experto e profesional nesta industria, a proposta do sector.

A iniciativa conta cada día con novos membros que, segundo destacou Manuel Ruiz, director do Hotel Mayorazgo e presidente da Asociación Española de Directores de Hotel de Madrid, “únense a unha loita completamente necesaria e sen precedentes”. Unha loita na que, engade, “o control de gastos do hostaleiro, sen ingresos, é a única fórmula de supervivencia, cunha meta clara: evitar quedar sen liquidez para non crebar”.

ACTUALIDADE
22-7-2021

A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia

16-7-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "DESENVOLVEMENTO E CONSOLIDACIÓN DA MARCA GALICIA EMOTION PARA A PROMOCIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

15-6-2021

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria Clúster de Turismo de Galicia

15-6-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "MELLORA DOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN, ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN ONLINE E PROMOCIÓN NA CANLE DE VENDA PRESENCIAL PARA GALICIA TURISMO ACTIVO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia