Galicia Turística. Revista anual do Clúster Turismo de Galicia

RECURSOS

Galicia Turística. Revista anual do Clúster Turismo de Galicia

Baixo o epígrafe “Miles de razóns para traballar xuntos cara a excelencia dun só destino: Galicia”, estes días os asociados ao Clúster Turismo de Galicia (CTG) reciben a primeira revista anual que publica esta entidade baixo a idea de facer un pequeno repaso aos fitos e accións máis relevantes que viviu o CTG desde a súa creación, fai agora tres anos. Sen ánimo de exaltación nin de ser unha recompilación exhaustiva de todo o traballo realizado durante este tempo, a revista recolle algunhas das principais accións impulsadas ou actividades nas que participou tanto o Clúster como os seus asociados.

Descarga a revista completa en pdf.