Últimos días para solicitar as axudas para a Q de Calidade

O venres finalizará o prazo para optar á convocatoria do 2022 de Turismo de Galicia, que permitirá cubrir ata o 70 % dos custos de auditoría e o uso da marca.

 

Este venres, día 10 de xuño, finaliza o prazo para solicitar as axudas da Axencia Turismo de Galicia para sufragar os gastos de certificación, renovación e uso da marca Q de Calidade. Esta convocatoria, dotada cun orzamento total de 170.000 euros, permitirá sufragar ata un 70 % dos gastos relativos a estas certificacións que concede o Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e vén a complementar o servizo de apoio que no marco do convenio asinado entre Turismo de Galicia e o Clúster Turismo de Galicia, cobre os custos de consultoría ás empresas.

 

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de establecementos ou servizos turísticos que inscribisen a súa actividade no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta. Ademais, no caso das empresas, deben encadrase na categoría das pemes (pequenas e medianas empresas).

 

A convocatoria tamén permitirá cubrir os gastos para a S de Sustentabilidade, o novo selo lanzado polo ICTE para certificar o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e que en Galicia conta xa cunha decena de establecementos adheridos.

 

As bases da convocatoria e os impresos necesarios para solicitar as axudas están dispoñibles na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=TU970A