Turismo de Galicia asina co Clúster un novo convenio de apoio ao asociacionismo do sector turístico galego

Turismo de Galicia asina co Clúster un novo convenio de apoio ao asociacionismo do sector turístico galego

O Clúster Turismo de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia asinaron un convenio de impulso ao asociacionismo no sector turístico galego en virtude do cal a entidade pública apoia economicamente o mantemento da estrutura necesaria para favorecer o funcionamento do Clúster como entidade asociada que agrupa ao 95% do sector turístico galego e que leva a cabo tarefas de interese público para o fomento do tecido asociativo e a xeración de sinerxías entre empresas de toda a cadea de valor de turismo en Galicia.
O convenio asinado entre ambas as partes, cunha dotación total de 36.500 euros dos que 33.000 achegaraos Turismo de Galicia, ten como obxectivos contribuír a funcionamento ordinario do Clúster, como única entidade que agrupa a toda a cadea de valor do sector turístico galego. Así, o convenio inclúe partidas orientadas permitir os labores técnicos de xestión ordinaria; apoio dos custos operativos, reunións multisectoriais e de grupos de traballo, accións de comunicación orientadas á sensibilización do turismo como sector importante para o tecido económico en Galicia así como accións de colaboración en xeral coa administración autonómica.
En virtude deste convenio ambas as entidades se compromen a cooperación conxuntamente na consecución destes obxectivos e contribuíndo á promoción da marca Galicia.