Formación para mellorar a atención ao cliente co Proxecto Anfitrións

RECURSOS

Formación para mellorar a atención ao cliente co Proxecto Anfitrións

En maio celébranse en Lugo até 20 sesións de formación para propietarios, mandos intermedios e persoal en contacto co cliente

Dentro das actuacións contempladas no Plan de Turismo Español Horizonte 2020, dirixidas a diferenciar e potenciar a personalidade e o posicionamento de España como destino turístico de primeira orde, en maio ponse en marcha unha nova iniciativa de formación para os profesionais do sector turístico. Trátase do Proxecto Anfitrións, PLAN DE FORMACIÓN PRESENCIAL CULTURA DO DETALLE que desde a Secretaría de Estado de Turismo de España e coa colaboración da Axencia Turismo de Galicia, está a impulsarse para mellorar o valor ofrecido ao turista que visita o noso destino.

O Proxecto Anfitrións nace así como unha ferramenta para facilitar que os profesionais dos diversos subsectores turísticos que se relacionan co visitante poidan mellorar a calidade do seu trato co mesmo, achegándose así á cultura do detalle a través dunha serie de cursos de formación dirixidas aos profesionais que pretenden non só cubrir aquelas carencias en atención ao cliente que actualmente existen senón introducirse nun proceso de mellora continua que evolucione as accións de formación en función das necesidades de cada momento, estimulando aos profesionais na súa formación para a mellora da xestión da atención ao cliente no marco das súas organizacións.

Os cursos terán unha duración de 4 horas cada un e impartiranse un total de 20 cursos de temáticas distintas, realizándose ao da semana do 2 ao 6 de maio e da semana do 23 ao 27 de maio de 2016. Cada profesional participante pode apuntarse ao número de sesións que queira e pódense apuntar varias persoas dunha mesma organización.
O perfil do alumno é o dun profesional en activo do sector turístico que está en contacto co cliente e o de mandos intermedios e propietarios que teñen ao seu cargo persoal en contacto co cliente. Trátase por tanto de profesionais que atenden a visitantes da zona e arredores de calquera sector.

Relación de cursos presenciais en Galicia:
Curso para propietarios e mandos intermedios
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Archivo Histórico Provincial de Lugo
Calle Cambria s/n
27002 Lugo

Módulo 1. Conocer al cliente

fechas

horario

Técnicas para realizar encuestas a clientes (4 horas)

02/05/2016

10:00 – 14:00

Claves para un sistema de atención de quejas (4 horas)

02/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 2. Empezar por el principio: la selección del personal

Técnicas para la selección de personal con vocación de servicio (4 horas)

03/05/2016

10:00 – 14:00

Diseño y puesta en marcha de la formación introductoria al puesto de trabajo (4 horas)

03/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 3. Motivar para mejorar

Bases para la motivación del personal (4 horas)

04/05/2016

10:00 – 14:00

Fórmulas fáciles para la formación continua (4 horas)

04/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 4. Fomentar el trabajo en equipo

Mejora de la comunicación y servicio entre trabajadores de una misma empresa (4 horas)

05/05/2016

10:00 – 14:00

Dirección y animación de reuniones (4 horas)

05/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 5. Promover acuerdos

Nociones básicas para dirigir con inteligencia emocional (4 horas)

06/05/2016

10:00 – 14:00

Detección, negociación y resolución de conflictos de forma positiva (4 horas)

06/05/2016

15:30 – 19:30

Cursos para personal en contacto co cliente

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Oficina Agraria Comarcal de Mondoñedo

Rúa Pardo de Cela, 22

27740 Mondoñedo (Lugo)

Módulo 1. Conocer al cliente

fechas

horario

Tipologías y comportamiento del cliente (4 horas)

23/05/2016

10:00 – 14:00

Atención a clientes con necesidades especiales (4 horas)

23/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 2. Claves de la atención al cliente

Fórmulas para acoger amablemente (4 horas)

24/05/2016

10:00 – 14:00

Como mejorar gracias a las quejas de los clientes (4 horas)

24/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 3. Comunicación efectiva

Comunicación eficaz con el cliente (4 horas)

25/05/2016

10:00 – 14:00

Cómo sonreír por teléfono, correo electrónico y redes sociales (4 horas)

25/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 4. Trabajar en equipo

La importancia del trabajo en equipo (4 horas)

26/05/2016

10:00 – 14:00

Actitud positiva y mejora continua (4 horas)

26/05/2016

15:30 – 19:30

Módulo 5. ¿Qué me recomienda?

Recomienda servicios y promociones de tu empresa (4 horas)

27/05/2016

10:00 – 14:00

Recomienda lugares y servicios de tu destino (4 horas)

27/05/2016

15:30 – 19:30

Poden solicitar máis información e inscribirse a través do teléfono 666 412 521 (persoa de contacto: Ricard Edo), en horario de 10:00 – 14:00 e de 16:00 – 18:00 ou inscribirse a través do correo electrónico areacalidad@minetur.es