Convocatoria de axudas para eventos de turismo de negocios

Convocatoria de axudas para eventos de turismo de negocios

Terán unha dotación global de 650.000 euros, distribuídos en axudas de entre 5.000 e 30.000 euros

 

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Axencia de Turismo de Galicia coas bases para conceder subvencións a empresas organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relacionado co turismo de reunións en Galicia.
O orzamento destas axudas será de 200.000 euros en 2021 e 450.000 euros en 2022. Dependendo da puntuación, os proxectos presentados poden recibir axudas de entre 5.000 e 30.000 euros.
Poden presentarse á convocatoria:

  • Gastos de secretaría técnica do evento: coordinación do evento, chamada e rexistro dos asistentes, protocolo.
  • Gastos directos dos ponentes, como viaxes, bonificacións, bonificacións, aloxamento e transporte interno.
  • Gastos de sede e equipamento como: aluguer de locais, habitacións, tendas de campaña e similares; sede de congresistas e relatores; iluminación, megafonía e servizos audiovisuais; Sinalización exterior e interior do evento, letreiros e etiquetas.
  • Gastos de persoal ao servizo do evento como: servizo de anfitriona, tradución simultánea, presentadores / condutores do evento, contratación artística, guías turísticos ou similares.
  • Gastos de produción e comunicación como: imaxe e creatividade do evento e as súas adaptacións, páxina web do evento, plataformas dixitais ou virtuais de difusión e / ou difusión, aplicacións específicas do evento, material promocional en calquera soporte, publicidade, reportaxes e similares.
  • Servizos operativos do evento: traslados de asistentes, almorzos empresariais …
  • Calquera outro gasto relacionado coas actividades e servizos incluídos no programa do evento: as actividades complementarias, así como os servizos de protocolo e atención aos participantes (programa social, cóctel de benvida, cea de gala ou similar) poden non ser un gasto superior a 15%. do orzamento total subvencionable. Non obstante, os agasallos para participantes ou oradores non serán subvencionables.

Para mais información, pode consultar a publicación do DOG nesta ligazón.