• O prazo de presentación está aberto ata o 13 de marzo de 2024.
  • O Ministerio de Turismo destina 104 M€ a esta convocatoria.

 

As empresas do sector turístico xa poden solicitar as axudas lanzadas polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para o desenvolvemento de proxectos innovadores de base tecnolóxica. O prazo de presentación está aberto ata o 13 de marzo de 2024, incluído.

 

Son beneficiarias as agrupacións constituídas por empresas do sector turístico; empresas cuxa actividade lles permita constituírse en socios tecnolóxicos e con experiencia demostrable no ámbito turístico, e as asociacións profesionais e empresariais que teñan relación directa co sector turístico. Están destinadas a pemes, grandes empresas, empresas de nova creación, e asociacións profesionais e empresariais do sector turístico.

 

O obxectivo é mobilizar aqueles proxectos singulares e transformadores que cubran procesos e produtos facilmente escalables e replicables cunha clara orientación ao usuario final, e que conteñan, entre outros, melloras na dixitalización e intelixencia aplicados á xestión, promoción, posta en valor e difusión para destinos e sector turístico.

 

O programa consta de tres convocatorias, cun importe total de 104 millóns de euros, divididas do seguinte xeito:

 

A primeira liña diríxese a aqueles proxectos de desenvolvemento de risco tecnolóxico medio/baixo, con 30 M€ de presuposto. Os proxectos presentados deberán ser proxectos de desenvolvemento con carácter aplicado, moi próximos ao mercado (nivel de madurez da tecnoloxía TRL 6-8). Céntrase en tecnoloxías emerxentes ou de novo desenvolvemento no ámbito do Internet das Cousas, 5G, big data, ciberseguridade ou aplicacións móbiles, sen carácter limitativo. O presuposto mínimo é de 300.000 €, e o máximo de 3 M€.

 

A segunda liña céntrase nos proxectos de implantación e adopción de novas tecnoloxías con risco tecnolóxico baixo, con 24 M€ de presuposto. Os proxectos deberán ser demostradores de coñecementos e/ou tecnoloxías testadas previamente en mercado (nivel de madurez da tecnoloxía TRL 8-9). Céntrase en tecnoloxías emerxentes ou de novo desenvolvemento no ámbito do Internet das Cousas, 5G, big data, ciberseguridade ou aplicacións móbiles, sen carácter limitativo. O presuposto mínimo é de 200.000 €, e o máximo de 750.000 €.

 

E por último, a terceira liña diríxese a proxectos de implantación e adopción por parte de empresas pemes de tecnoloxías testadas previamente no mercado con risco tecnolóxico baixo ou en xeral de procesos de dixitalización das súas actividades. Contan tecnoloxías vinculadas á sensorización, á seguridade dos visitantes, relacionadas á demanda turística, vinculadas á sostibilidade, racionalización e optimización de recursos, e vinculadas á xestión. O presuposto mínimo é de 20.000 €, e o máximo de 300.000 €.

 

14 de Febreiro de 2024

O Ministerio de Turismo convoca as axudas para proxectos de dixitalización de ‘Última Milla’ en empresas do sector turístico

O prazo de presentación está aberto ata o 13 de marzo de 2024. O Ministerio de Turismo destina 104 M€ a esta convocatoria.   As empresas […]
22 de Xaneiro de 2024

A Xunta convoca unha nova convocatoria de axudas para fomentar o turismo enogastronómico

O prazo de solicitudes permanece aberto ata o 19 de xuño de 2024 a través da sede electrónica da Xunta.   O Diario Oficial de Galicia publicou […]
22 de Xaneiro de 2024

A Xunta convoca a liña anual de axudas para a mellora de infraestruturas dos establecementos turísticos

Dirixidas a establecementos de aloxamento e de restauración. O prazo de presentación de axudas, cun presuposto de 3,5 M€, está dispoñible ata o 19 de febreiro […]
21 de Novembro de 2023

A Xunta de Galicia anuncia unha nova subvención a proxectos tractores para o turismo na contorna do Camiño de Santiago

O prazo de presentación de solicitudes será de catro meses, entendéndose como último día do prazo o 18 de marzo de 2024, ás 23:59 horas.   […]