Análise da demanda e dos obxectivos do PITGA cumpridos no Consello Galego de Turismo

Turismo de Galicia reuniu aos principais axentes do sector representados no Consello Galego de Turismo para dar conta do balance turístico 2015 e presentar o estudo de seguimento das accións realizadas no marco do Plan Integral de Turismo de Galicia e do cumprimento dalgúns dos seus obxectivos.

Neste sentido, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro expuxo abordou a situación e evolución da demanda turística, dos principais mercados turísticos, da ocupación, da estadía media, do turismo internacional, do Camiño de Santiago, e doutros importantes indicadores do sector turístico galego valorando positivamente a súa evolución xa que o a demanda turística en Galicia incrementou a cifra de viaxeiros nun 11%, liderando a nosa Comunidade o crecemento estatal e conseguindo un máximo histórico con case 4,58 millóns. Así mesmo, destacou a tendencia positiva do turismo internacional que conseguiu no pasado ano máximos históricos tanto de viaxeiros e pernoitas como de peso no conxunto da demanda, superando os 1,27 millóns de viaxeiros e representando o 27,8% dos viaxeiros totais.

Outro dos indicadores analizados neste informe foi a ocupación que tamén se viu incrementada na nosa Comunidade o pasado ano conseguindo os hoteis un crecemento superior aos 3 puntos porcentuais. No ámbito concreto do Camiño de Santiago observouse en 2015 un incremento de peregrinos do 10,3%, rexistrando un total de 262.458.
Así mesmo, tamén o tráfico aeroportuario e de cruceiros incrementouse o pasado ano en Galicia, nun 7,5% e 6,5% respectivamente.

Obxectivos 2016
Castro presentou ao Consello o Plan de inspección turística para este ano 2016 expondo os seus obxectivos, o programa de asistencia a feiras previsto para este ano que inclúe a participación en 9 feiras nacionais e 21 internacionais, ou o mapa mundial de colocación de alumnos do Centro Superior de Hostalaría de Galicia, entre outros asuntos.

Por outra banda, os membros do Consello Galego de Turismo analizaron os avances da normativa sobre viaxes combinadas ao proxecto piloto da Comisión Europea e os informes presentados sobre a declaración de interese turístico do municipio de Portomarín e das festas da Xouba de Rianxo, do Marisco do Barqueiro, da Semana Santa de Betanzos, do Pantín Classic Prol, do Mercado tradicional de primavera e de Santa Cruz e os danzantes de Lamas.