Un centenar de empresas poderán beneficiarse das axudas do Club de Produto Galicia Destino Sostible

Un centenar de empresas poderán beneficiarse das axudas do Club de Produto Galicia Destino Sostible

Repartiranse máis de 300.000 euros para a creación de novos produtos turísticos.

 

As empresas que queiran optar ao programa de patrocinios deben adherirse ao club antes do 1 de outubro.

 

Ser pioneiros á hora de adherirse ao Club de Produto Galicia Destino Sostible creado polo Agrupación industrial Turismo de Galicia coa colaboración da Xunta ten recompensa. Aquelas empresas que se incorporen antes de finais deste mes poden optar a un programa de patrocinios que repartirá máis de 300.000 euros para o desenvolvemento de novos produtos turísticos. En total, preto dun centenar de beneficiarios poderán así dispoñer de financiamento para o desenvolvemento de propostas que teñan un carácter singular e que acheguen un valor diferencial en materia de sustentabilidade.

 

Está prevista a concesión de axudas a 15 axencias de viaxes maioristas, que poderán recibir 3.000 euros para cada novo produto, e ata un máximo de 3 por cada axencia. No caso das axencias de viaxes minoristas, serán 28 as potenciais beneficiarias e cada unha delas poderá financiar un máximo de dous produtos cunha axuda de 2.000 euros por produto. Por último, 50 aloxamentos, restaurantes e negocios de oferta turística complementaria poderán recibir unha axuda de 1.300 euros. No caso de que non se alcance o importe máximo nalgunha desas tres categorías, os fondos restantes poderán ser redistribuídos entre as outras categorías. Todas estas axudas serán concedidas por rigorosa orde de inscrición, sempre que a empresa cumpra os requisitos esixidos e reciba o visto e prace do comité de avaliación do club.

 

O Club de Produto Galicia Destino Sostible está aberto á participación de calquera empresa galega do ámbito dos aloxamentos, os restaurantes, as axencias de viaxes e os provedores de oferta turística complementaria. As empresas que xa teñan algunha certificación oficial de sustentabilidade (S do ICTE, Biosphere, Green Key, EU Ecolabel, Green Globe21, Travellife, Rainforest Alliance Certified, Estrela Verde da Guía MICHELIN, etc.) ou unha certificación ambiental (ISO 14000, EMAS, etc.) poderán adherirse directamente ao club, pois son considerados requisitos habilitantes. Aquelas que non dispoñan dalgunha destas certificacións poderán adherirse ao club se cumpren co 100 % dos requisitos obrigatorios e, polo menos, o 33 % dos valorables.