As pequenas e medianas empresas do sector turístico poderán beneficiarse da liña de axudas publicadas pola Xunta de Galicia para que levar a cabo actuacións de mellora das infraestruturas e establecementos turísticos de aloxamento. O importe da axuda poderá ser de ata o 35% do total do investimento, cun máximo de 35.000 euros de investimento. O obxectivo desta liña de axudas, publicadas no Diario Oficial de Galicia do 2 de xaneiro de 2018 establecen os seguintes conceptos como obxecto de axudas:

– Mellora das condicións de accesibilidade
– Mellora das instalacións de face á obtención de certificados de calidade
– Incremento de categoría do establecemento
– Favorecimiento da sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético
– Modernización das instalacións e embelecemento da contorna
– Renovación de mobiliario

Os requisitos para obter as axudas, convocadas en réxime de concorrencia competitiva, son ser unha PEME e estar inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas dá Xunta de Galicia (REAT) cunha antigüidade de polo menos cinco anos.

O prazo de presentación das solicitudes está aberto ata o próximo 23 de febreiro. No documento adxunto teñen un resumo coas principais características da axuda. Poden obter máis información na web oficial dá Axencia Turismo de Galicia: http://www.turismo.gal, ou nos teléfonos 981 54 63 63 e 981 54 63 64 e no correo xerencia.turismo@xunta.gal.

Consulta o resumo das axudas convocadas

24 de Xaneiro de 2018

Publicadas axudas da Xunta para mellorar infraestruturas e establecementos turísticos de aloxamento

As pequenas e medianas empresas do sector turístico poderán beneficiarse da liña de axudas publicadas pola Xunta de Galicia para que levar a cabo actuacións de […]
19 de Maio de 2015

O DOGA recolle xa o decreto que regula a actividade profesional dos guías turísticos en Galicia

A normativa, que non ten carácter retroactivo, establece como principais novidades a habilitación directa e indefinida do título O DOGA do 19 de maio recolle o […]