Román Rodríguez explicita os eixos de desenvolvemento do programa da Consellería de Cultura e Turismo para o próximo ano

Román Rodríguez explicita os eixos de desenvolvemento do programa da Consellería de Cultura e Turismo para o próximo ano

Baixo o escenario do Xacobeo 2021, o conselleiro esbozou as principais liñas de actuación para o desenvolvemento da cultura e o turismo galegos, que identificou como a alma e o rostro dun país.

A análise e a adaptación das infraestruturas para os retos que representará o Xacobeo 2021, un plan de mellora dos aloxamentos turísticos ou a posta en marcha dun Plan de Itinerarios Culturais como complemento á Ruta Xacobea foron algunhas das medidas que anunciou o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, na súa comparecencia no Parlamento galego, nunha comparecencia onde presentou os eixos estratéxicos para construír un turismo e unha cultura máis competitivos, sustentables, inclusivos e abertos ao mundo.

Neste sentido, identificou a cultura e a lingua co “alma do país”, mentres que o turismo “é o rostro”. “Dous sectores estratéxicos -dixo- nos que hoxe é máis importante que nunca reforzar as sinerxias”, dándolle un novo impulso para afrontar un dos grandes desafíos próximos como é o Xacobeo 21. Neste escenario, Román Rodríguez tomou como referencia o dez Camiños de Santiago para debullar as accións que porá en marcha o seu departamento nos próximos anos. “Estamos ante dez camiños para desenvolver a nosa cultura e o noso turismo. Un decálogo para construír o noso proxecto para o ano 21 e os próximos”, remarcou. Neste contexto, explicou que estas liñas xerais de actuación serán a planificación, a competitividade, a sustentabilidade, o orgullo, a singularidade, a accesibilidade, o equilibrio, a profesionalización, a innovación e a internacionalización.

Dous sectores planificados
Tanto no ámbito turístico como cultural xa existen estratexias e plans en funcionamento como a Estratexia do Turismo de Galicia 2020, e outros en pleno desenvolvemento como a Estratexia da Cultura galega. De feito, esta última elevarase ao Consello da Xunta para a súa aprobación antes de finalizar este ano.

A estas follas de ruta súmanse outras como o Plan Director do Camiño de Santiago ou o próximo Plan Estratéxico do Xacobeo, que estará listo ao longo do 2019. O obxectivo, segundo trasladou o conselleiro, é contar “cunha planificación exhaustiva e necesaria para traballar eficazmente pola cultura e o turismo de mañá”. Neste eixo estratéxico, Román Rodríguez anunciou a posta en marcha dun Plan de mellora de aloxamentos turísticos para modernizar os seus equipamentos, infraestruturas e servizos. Un programa que busca fidelizar aos visitantes, incrementar os períodos de estadía e o gasto por cliente, o que terá unha repercusión directa na creación de emprego.

Outro dos retos para os próximos anos pasa, segundo o conselleiro, por “apostar por iniciativas que permanezan, que sexan sustentables e posibiliten, unha vez finalizado o Xacobeo, que sigamos na senda do progreso e calidade”. Neste contexto enmárcase o impulso, en colaboración coa Consellería de Infraestruturas, dunha mesa bilateral Xunta-Estado para adaptar os principais sistemas ferroviarios e aeroportuarios galegos aos principais desafíos que presenta o Xacobeo 21.

Xacobeo, obxectivo e punto de partida
E é que, tal e como destacou o conselleiro, o Xacobeo é unha ferramenta de transformación social, unha oportunidade para afrontar todos os desafíos anteriormente expostos. Unha cita, na que para o 2019 xa se orzan 30 millóns de euros, que busca implicar a toda Galicia. Os principais alicerces deste evento, segundo detallou o conselleiro, serán a planificación, a participación de toda a sociedade, o seu carácter global, a proxección internacional e a sustentabilidade. “Porque o Xacobeo non finaliza no 21; é un punto de partida”, destacou.

O conselleiro anunciou, ademais, un Plan de rehabilitación de BICs dos Camiños de Santiago, presentado ao Ministerio de Cultura para a súa cofinanciamento, ademais de continuar coa tramitación dos expedientes BICs xa incoados e seguir traballando no tres candidaturas a Patrimonio Mundial. Accións que se completarán cunha nova orde de axudas para a rehabilitación de bens etnográficos situados en calquera do dez rutas xacobeas. Ademais, xorden dous proxectos novos como serán o programa de Rutas en Pequenos Centros históricos, que potenciará tanto desde o punto de vista cultural como turístico concellos como Mondoñedo, Viveiro ou Betanzos; e o plan Galicia Sabe, que impulsará a nosa tradición culinaria e os produtos autóctonos, mellorando así a competitividade e o emprego no sector primario. A estas novas accións súmanse outras xa postas en marcha como o Plan Termal ou a sinalización das Rutas do Viño.

Converter Galicia en referente en inclusión
Outro dos obxectivos do departamento que dirixe Román Rodríguez é converter Galicia en referente en cultura inclusiva e en turismo accesible. Neste ámbito, o conselleiro anunciou unha nova iniciativa que permitirá achegar estes dous sectores a persoas con discapacidade e de idade avanzada. Para iso, colaborarase coas principais entidades que traballan nesta área, como ONCE ou COGAMI, entre outros.

Formación, desenvolvemento e innovación
Durante a súa comparecencia, o conselleiro definiu a cultura e o turismo como “potentes axentes descentralizadores”, que fomentan o desenvolvemento equilibrado do territorio. Co fin de achegalos a todos os lugares de Galicia, sobre todo ao rural, implantarase o Plan de Turismo Rural e, entre outras accións, crearase por primeira vez o Premio Vila Cultural, a través do que se recoñecerá cada ano unha vila de Galicia pola súa excelencia no coidado do patrimonio e na xestión cultural.

Neste ámbito tamén se enmarca o novo Plan de Itinerarios Culturais como complemento aos Camiños, así como o programa de Bibliotecas itinerantes que achegará a lectura aos pequenos concellos que carecen deste servizo.

Tal e como destacou Román Rodríguez, a formación xoga un papel crave para lograr a profesionalización tanto no turismo como na cultura a través de entidades como o Centro Superior de Hostalaría de Galicia, que é xa un referente no primeiro ámbito, mentres que para o segundo promoverase a colaboración co tres universidade galegas para elaborar un plan de formación nos ámbitos culturais. Unha iniciativa destinada a profesionais da industria, xestores e emprendedores. E xunto á formación, a innovación é outra das grandes apostas da consellería, con accións dixitalización de arquivos e programas como Smart Turismo e Smart Camiño; así como o futuro Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais, o CEIPAC, que se localizará no Edificio Fontán e suporá un novo impulso ás investigacións vinculadas ao territorio e ao Camiño de Santiago.