Responsabilízate, un programa para a implantación da RSE nas empresas galegas

RECURSOS

Responsabilízate, un programa para a implantación da RSE nas empresas galegas

Co obxectivo de seguir impulsando a implantación da RSE no tecido empresarial galego, a Consellería de Economía, Emprego e Industria puxo en marcha o programa Responsabilizate, que ofrecerá un completo servizo de tutela para as empresas que desexen incrementar competitivdad e eficiencia a través das implementación da RSE nas súas empresas. Até o 30 de setembro está aberto o prazo para que as empresas que así o desexen soliciten a incorporación ao programa.

Responsabilízache consiste nun acompañamento real dun titor experto en RSE e conta cos seguintes servizos básicos: diagnose do estado e potencial da RSE na peme, formación na materia e acompañamento na definición dun plan de acción e implantación das primeiras medidas a levar a cabo.

Para poder participar os candidatos deben cumprir os seguintes requisitos:
-Ter, cando menos, unha persoa traballadora por conta allea.
-Que non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou o seu balance anual sexa inferior a 43 millóns de euros.
-Non ser entidades sen ánimo de lucro.
-Non ser sancionadas, por ningunha causa, no tres últimos anos.

As bases completas poden consultarse nesta ligazón e as candidaturas poden facerse de maneira presencial ou a través da sede electrónica.