A Xunta dedica 6,8 millóns de euros a estender a bonificación “Quedamos en Galicia” a todas as persoas maiores de idade que residan en Galicia

A Xunta dedica 6,8 millóns de euros a estender a bonificación “Quedamos en Galicia” a todas as persoas maiores de idade que residan en Galicia

Haberá tres tipos de bonos, para os que a Xunta achegará, respectivamente, 150, 225 e 300 euros

Xerar actividade e promover a reactivación do sector turístico son os obxectivos que levaron á Xunta a ampliar o bono turístico “Estamos en Galicia” cunha nova dotación económica e a dirixilo a todas as persoas residentes na Comunidade Autónoma.
O bono “Quedamos en Galicia” foi unha iniciativa do Clúster de Turismo de Galicia que en 2020 estaba dirixido a traballadores do sector público en saúde e servizos sociais. Preto de 20.000 persoas beneficiáronse desta iniciativa, na que participaron 560 empresas e establecementos turísticos.
Nesta prórroga, que se aprobou hoxe no Consello de Goberno da Xunta, os beneficiarios serán as persoas maiores de 18 anos con residencia en Galicia que o soliciten. Os vales outorgaranse por orde de entrada das solicitudes.
Haberá tres tipos de bonos: un por 250 euros (150 pagados pola Xunta e 100 polo beneficiario); outro de 375 euros (225 pagados pola Xunta e 150 polo beneficiario); e o terceiro de 500 euros (300 achegados pola Xunta e 200 polo beneficiario).