A Xunta convoca as axudas para a obtención ou mantemento da marca “Q” de Calidade Turística e da “S” de Sustentabilidade Turística

A Xunta convoca as axudas para a obtención ou mantemento da marca “Q” de Calidade Turística e da “S” de Sustentabilidade Turística

  • A convocatoria, de concorrencia competitiva, estará aberta desde o 7 de xuño ás 00:00 horas ata o 6 de xullo ás 23:59 horas.
  • Poden optar a ela as persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de establecementos ou servizos turísticos, ou concellos e entidades instrumentais que xestionen servizos públicos.
  • Este ano tamén se inclúe a marca “S” de Sustentabilidade Turística para aquelas persoas que conten previamente e/ou ao mesmo tempo coa certificación da “Q” de Calidade Turística.

 

A Xunta de Galicia convoca as subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE a obxecto da obtención e/ou mantemento da marca “Q” de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).

 

A liña de axudas, que se concederá en réxime de concorrencia competitiva, poderase solicitar a partir das 00:00 horas do 7 de xuño, e ata as 23:59 horas do 6 de xullo. Poderán optar a esta subvención tanto as persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de establecementos de servizos turísticos, coma os concellos e as súas entidades instrumentais que xestionen os servizos públicos de competencia local.

 

Considéranse actuacións subvencionables as dirixidas á mellora da calidade turística mediante procesos de primeira certificación, seguimento e/ou renovación da marca de Calidade Turística “Q” do ICTE. Poderanse subvencionar os gastos de auditoría externa e os custos derivados dos dereitos de uso da marca “Q” unha vez completada a certificación, seguimento e/ou renovación de marca. Ademais, este ano tamén se inclúe a marca “S” de Sustentabilidade Turística para aquelas persoas ou entidades que conten previamente e/ou ao mesmo tempo coa certificación da “Q” de Calidade Turística, podendo cubrir as cotas dos dereitos de uso desta marca para o ano 2023.

 

Aquelas entidades ou servizos turísticos que soliciten a adhesión por primeira vez, deberán presentar o certificado do ICTE sobre a solicitude, un orzamento desagregado por conceptos das actuacións a realizar, un orzamento ou factura da empresa auditora acreditada polo ICTE referido aos custos de auditoría externa da marca do presente ano, e outro correspondente á cota de uso de marca anual do ano en curso.

 

A subvención conta cun crédito total de 170.000 €, dos cales 160.000 € se destinan a entidades privadas e 10.000 € a concellos. A porcentaxe máxima de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase con base na puntuación que alcancen os proxectos presentados, podendo ser do 60%, do 65% ou do 70%. No caso dos custos de auditoría externa derivados dos aprazamentos dos procesos de seguimento/renovación do 2022, a contía da axuda terá unha intensidade do 30%.

 

Para os procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca “Q”, a contía máxima será de 2.000 €, e de 1.000 € para procesos de seguimento. Para as solicitudes cuxa auditoría externa se realice coa modalidade multi-site, o importe será de 3.000 € para procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca “Q”, e de 2.000 e para procesos de seguimento.

 

Podes acceder á convocatoria a través da sede electrónica oficial da Xunta de Galicia, co código de procedemento TU970A.