Espazo web e enquisa de participación para construír conxuntamente a Estratexia de Turismo de Galicia 2020

ACTIVIDADES

Espazo web e enquisa de participación para construír conxuntamente a Estratexia de Turismo de Galicia 2020

Durante a celebración da primeira xornada técnica de carácter público da Estratexia de Turismo de Galicia 2020 tamén se presentará o espazo web creado especificamente para ir publicando todos os documentos que se vaian xerando ao longo do proceso de xestación do proeycto, que estará aloxado na url http://estratexia.clusterturismogalicia.com/. Un espazo que estará aberto á cidadanía, para recoller as achegas de todo aquel que considere que poida colaborar coa súa visión ou propostas para o establecemento dos obxectivos e da planificación do sector turístico galego até 2020.

Neste sentido, o Clúster Turismo de Galicia tamén habilitará a partir do venres unha enquisa para recoller de forma máis ordenada todos achéguelos da cidadanía poida facer para esta axenda de tal modo que o proceso de creación sexa o máis aberto, transparente e participativo posible, non só entre a administración pública e o sector privado, continuando así coa premisa fundamental da cooperación público-privada que guiou as actuacións do CTG, se non que tamén de face á cidadanía, que pode así implicarse no futuro dun do sector crave da economía galega pois, á fin e ao cabo, o turismo somos todos.