Case 11 millóns de noites e 5,12 millóns de viaxeiros, balance final de ocupación hostaleira e extrahotelera en Galicia en 2019

Case 11 millóns de noites e 5,12 millóns de viaxeiros, balance final de ocupación hostaleira e extrahotelera en Galicia en 2019

Galicia pechou o ano 2019 cunha ocupación total de 5,12 millóns de viaxeiros e case 11 millóns de noites, superando de novo a cifra histórica dos 5 millóns de viaxeiros. Estas cifras, resultado de sumar a ocupación hostaleira e extrahotelera, supoñen que en 2019 Galicia volvese a rexistrar un incremento dos niveis de demanda en todos os mercados e tipoloxías de aloxamento. Recupérase así o leve decrecimiento rexistrado en 2018, dándolle continuidade ao crecemento rexistrado no últimos cinco anos. Do total de viaxeiros, a maior parte corresponde a demándaa hostaleira mentres que a extrahotelera supón o 12% dos viaxeiros.

Esta tendencia de crecemento supón que o total de viaxeiros que elixiron Galicia como destino turístico en 2019 foi de 5.121.612 viaxeiros mentres que o número de pasas a noite foi de 10.971.010, cifras que supoñen un crecemento de case o 9% no número de viaxeiros con respecto a 2018 e case un 6% no número de pasas a noite.

Máis aló destas cifras, é interesante destacar que os crecementos en demándaa hostaleira prodúcense especialmente fóra de tempada alta, especialmente no caso do turismo interno que creceu especialmente entre xaneiro e maio e ao longo de setembro a decembro. Así, case o 40% de demándaa hostaleira en Galicia concéntrase na tempada alta – xullo e agosto-, repartíndose o resto dos viaxeiros entre maio, xuño, setembro e outubro (38,5%) mentres que a tempada baixa supón o 30,6% do conxunto da demanda. Turismo nacional e internacional, finalmente, tamén manteñen un comportamento positivo, cun incremento en ambos os mercados notable no caso do turismo internacional que supera, por primeira vez os 2,2 millóns de pasas a noite.

Rendibilidade e demanda hostaleira por provincias

Con 3,7 millóns de noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda hostaleira no conxunto da comunidade, representando o 41,1% do total. Seguen en orde de importancia Pontevedra, co 38,7% e a moita distancia Lugo, co 12,7% e Ourense,
co 7,5% neste caso. Con esta distribución obsérvase que o 80% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico quedando o 20% restante para Lugo e Ourense.

En canto á rendibilidade hostaleiras, as tarifas melloraron este 2019 un 1,9% en particular, situándose en 59,7 euros. Son seis anos consecutivos de crecemento dos prezos hostaleiros en Galicia, conseguindo neste ano a cifra máis elevada da década. A mellora dos niveis de demanda e ocupación, engadida a este leve incremento das tarifas hostaleiras, deriva nun crecemento dos niveis de rendibilidade hostaleira. Así, o RevPAR sobe un 7,0% neste 2019 situándose en 26,9 euros de ingreso medio por habitación dispoñible, marcando seis anos consecutivos de crecemento do nivel de rendibilidade en Galicia e marcando a máis elevada da década.