CaixaBank apoiará a posta a punto do sector turístico galego para o Xacobeo 2021

ACTIVIDADES

CaixaBank apoiará a posta a punto do sector turístico galego para o Xacobeo 2021

O presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, e o director de banca de Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro, subscribiron un acordo que recolle os compromisos da entidade.

A través dunha liña de mil millóns de euros, CaixaBank promoverá a renovación e modernización dos establecementos turísticos e hostaleiros vinculados ao Camiño de Santiago.

Do total desa liña de financiamento, MicroBank ofrecerá 50 millóns de euros para proxectos de emprendimiento turístico vinculados ao Camiño.

O presidente do clúster de turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, e o director de Banca de Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro, subscribiron un acordo de colaboración para traballar de maneira conxunta na posta a piques dos establecementos turísticos de face ao Xacobeo 2021. Este acordo dá continuidade ao compromiso alcanzado meses atrás coa Xunta de Galicia de lanzar unha liña de financiamento específico para os aloxamentos turísticos vinculados ao camiño de Santiago.
A entidade financeira, a través de Hotel&Tourism, a súa liña de negocio especializada no sector turístico, porá 1.000 millóns de euros a disposición das empresas turísticas que forman parte de todas as rutas do Camiño para contribuír así á mellora da súa actividade comercial.
A achega de CaixaBank distribuirase en dúas liñas. A primeira, dotada con 950 millóns de euros, permitirá impulsar e dinamizar o sector turístico e hostaleiro localizado nos diferentes camiños de Santiago, co obxectivo de axilizar a súa posta a punto para a celebración do Xacobeo 2021. Con esta liña de crédito asegúrase entre outros o financiamento das necesidades de modernización de plántaa hostaleira, nun sector marcado pola permanente esixencia de renovación e aposta pola calidade.

Esta liña compleméntase cunha segunda de microcréditos que, a través de MicroBank destinará 50 millóns de euros a favorecer o emprendimiento naquelas poboacións polas que discorre o Camiño, mediante a creación de novas empresas que atendan a demanda da ruta de peregrinación. Con esta iniciativa preténdese fomentar novos negocios que amplíen e melloren a carteira de servizos dispoñible nos camiños, á vez que xeren emprego.

No transcurso do acto, Emilio Barreiro destacou que “CaixaBank quere ser o banco do Xacobeo, polo que se propuxo acompañar ao sector para que poida afrontar nas mellores condicións o reto que supón este acontecemento”. Galicia conta con empresas turísticas de gran nivel”, comentou, “pero un evento desta envergadura esixirá a súa mellor versión”. Barreiro indicou que, “a través de CaixaBank Hotels & Tourism, á marxe do financiamento necesario, porase a disposición do sector un equipo de profesionais expertos que ofrecen un servizo de calidade e de proximidade”.

Pola súa banda o presidente do clúster turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, agradeceu o compromiso de CaixaBank co sector turístico galego, “é fundamental a aposta do sector privado polo sector privado, achegando o financiamento preciso para que o tecido empresarial galego poida afrontar as esixencias do novo mercado e dos viaxeiros, sobre todo de face ao próximo Xacobeo”, destacou Pardal, á vez que puña de manifesto a importancia de que sexa unha entidade sensible co sector turístico.

ACTUALIDADE
22-7-2021

A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia

16-7-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "DESENVOLVEMENTO E CONSOLIDACIÓN DA MARCA GALICIA EMOTION PARA A PROMOCIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

15-6-2021

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria Clúster de Turismo de Galicia

15-6-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "MELLORA DOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN, ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN ONLINE E PROMOCIÓN NA CANLE DE VENDA PRESENCIAL PARA GALICIA TURISMO ACTIVO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia