Balance turístico das cidades e destinos vacacionais de Exceltur en 2018

A análise levada a cabo por Exceltur aos 106 principais destinos españois confirma o peche dun ano 2018 no que se experimentou unha retardación xeneralizada no crecemento da rendibilidade socioeconómica inducida polo turismo, con mellores resultados dos destinos urbanos fronte aos vacacións. Ademais, o barómetro rexistra un descenso en elos ingresos fronte á creación do emprego.

En conxunto o crecemento do RevPAR en España durante o conxunto de 2018 situouse nun +1,6% (fronte ao +8,8% de 2017), ata alcanzar un valor anual medio de 59,4€, o maior da serie histórica, mentres que o emprego aumentou un +3 3,,5 5% %, o que supuxo 18.355 novos postos de traballo nos destinos que recolle o presente Barómetro. A pesar desta desaceleración, dos 106 destinos analizados, aínda 71 experimentaron en 2018 incrementos nos seus ingresos e 90 deles en emprego, respecto a os valores dun 2017 que rexistrou un comportamento moi positivo.

Grazas ao tirón experimentado no último trimestre do ano na maior parte de cidades (+9,3% o RevPAR no acumulado oct- dic), os destinos urbanos pechan 2018 cun maior crecemento en ingresos por habitación dispoñible (+2,1%) e emprego (+4,3%), que os vacacionais (+0,6% e +2,5%, respectivamente). Este maior crecemento da rendibilidade déixase sentir especialmente no emprego turístico dos subsectores de restauración (+5,3%), lecer (+8,7%) e comercio (+2,1%), que crecen de forma máis elevada en caso dos destinos urbanos polo aumento do gasto en destino favorecido pola chegada dun turista de maior capacidade de consumo.

Ademais, a recuperación de turistas cara aos países competidores do Mediterráneo Oriental (Turquía, Exipto e Tunes) freou tamén o incremento da demanda estranxeira cara aos destinos españois, principalmente nos segmentos de menor gasto. Con todo, a mellora da conectividade aeroportuaria nalgunhas cidades (Madrid, Barcelona, Sevilla) e a mellora do turismo de negocios propiciou a mellora de datos no turismo urbano.

No caso de Galicia o barómetro non recolle ningún punto como destino vacacional mentres que no caso dos destinos urbanos, o barómetro recolle a evolución da Coruña, Lugo, Pontevedra e Santiago. Delas o informe destaca as leves caídas de Santiago de Compostela e Lugo en rendibilidade, aínda que melloran en emprego: Santiago: 37,8€ , -3,1% en RevPAR e +0,4% en emprego; Lugo: 24,4€ , -1,9% en RevPAR e +5,1% en emprego; mentres que destinos como A Coruña teñen un comportamento notablemente positivo, como A Coruña (37,0€ , +7,3% en RevPAR e +5,4% en emprego).

O informe inclúe ademais un decálogo de recomendacións para as administracións locais para incentivar o turismo desde un punto de vista transversal, mellorando o financiamento turístico e a percepción dos habitantes do destino ( turismofilia), ademais de promover a dixitalización de destinos e a gobernanza.

Descarga o informe completo