Asociacións de albergues privados denuncian malas prácticas e competencia desleal no Camiño de Santiago

ACTIVIDADES

Asociacións de albergues privados denuncian malas prácticas e competencia desleal no Camiño de Santiago

As asociacións Asociación Rede Galega de Albergues Privados (Agalber), Asociación Solpor e a Rede Española de Albergues Privados asinaron un manifesto, “Xuntos polo Camiño”, no que denuncian malas prácticas e competencia desleal en albergues do Camiño de Santiago, unha situación que pon en rega a imaxe da Ruta Xacobeo e deteriora a oferta de servizos á que acceden os peregrinos.

Estas asociacións pon de manifesto a existencia de albergues “pirata” que “van en detrimento de a Oferta Social de Albergues e en contra do espírito do Camiño, e dunha experiencia satisfactoria por parte dos peregrinos, e é insolidaria desde o punto de vista social”, aseguran.

Trátase, aseguran, de prácticas que é necesario denunciar para poder facilitar inspeccións naqueles lugares nos que se desenvolven estas actividades de forma ilegal ou desleal, xa que desenvolven a súa actividade de maneira encuberta a través do aluguer de locais inadecuados e sen estar dados de alta adecuadamente. Tamén pertencen a este grupo aqueles que alugan pisos baleiros por habitacións individuais, contra o disposto na lei, e de forma opaca ante a Administración tributaria.

Segundo recolle o manifesto asinado por estas asociacións, que valoran positivamente o traballo que de maneira histórica levaron a cabo hospitaleros, asociacións e administracións públicas que cubriron as necesidades dos peregrinos cando non había oferta de aloxamento suficiente, “é tempo para deixar paso á oferta existente hoxe en día para a sociedade, permanecendo a Administración na función de manter abertos todos os Camiños de Santiago, e en todas as épocas do ano”, afirman, polo que instan os municipios polos que pasa o Camiño para que non destinen pavillóns ou instalacións deportivas para o aloxamento de peregrinos, o que impide en ocasións aos veciños gozar destas instalacións e sen os debidos controis sanitarios.

Tanto desde Agalber como do resto das asociacións asinantes aseguran, ademais, que entre as súas accións estarán as de permancer atentos para asegurar a calidade e a legalidade da Oferta Social de Albergues do Camiño de Santiago, para que manteña o seu estándar de calidade, á vez que se traballa na súa mellora.