Aberta a convocatoria do IGAPE de axudas á implantación de criterios ambientais, sociais e de gobernanza nas pemes galegas

Aberta a convocatoria do IGAPE de axudas á implantación de criterios ambientais, sociais e de gobernanza nas pemes galegas

  • A convocatoria, de concorrencia non competitiva, está aberta ata o 16 de setembro de 2024.
  • Promove axudas de ata 200.000 € segundo a tipoloxía de proxecto e empresa.

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) anunciou a apertura da convocatoria de axudas destinadas á implantación de criterios ambientais, sociais e de gobernanza (ASG) nas pequenas e medianas empresas (PEMES) galegas. Este programa está dotado con un millón de euros, e as subvencións poderán chegar ata os 200.000 € dependendo do tipo de proxecto e da empresa solicitante.

 

O obxectivo desta convocatoria, que permanecerá aberta ata as 14:00 horas do 16 de setembro de 2024, é fomentar o desenvolvemento e implementación de solucións que promovan a redución e o aforro na utilización de recursos naturais, auga e enerxía, así como a diminución da xeración de residuos ou subprodutos. Un dos focos principais é a transformación de residuos en recursos utilizables en outros procesos produtivos. Ademais, a convocatoria tamén inclúe accións orientadas ao desenvolvemento da responsabilidade social empresarial e á promoción de modelos avanzados de gobernanza nas organizacións.

 

Poden optar ás axudas todas as PEMES galegas, independentemente da súa forma xurídica, incluíndo autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia onde se desenvolverá o proxecto. Os proxectos poderán presentarse en dúas modalidades: individualmente, cando unha peme implemente medidas de impacto nos factores ASG adaptadas ao seu ámbito de actividade; ou colectivamente, en proxectos de simbiose industrial, nos que un grupo de tres ou máis empresas independentes traballe xuntas para mellorar o uso de recursos e reducir os impactos ambientais ou impulsar accións de impacto social.

 

É importante ter en conta que estas axudas son incompatibles con outras subvencións públicas, pois prevén a concesión das porcentaxes máximas permitidas para os proxectos subvencionados.

 

Para obter máis información sobre a convocatoria e os requisitos específicos, podes consultar a páxina do Instituto Galego de Promoción Económica dedicado ás axudas. A solicitude presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na oficina virtual do IGAPE.