Unhas 60 empresas xa se adheriron ás ofertas do carné xove europeo a través do Clúster de Turismo de Galicia

ACTIVIDADES

Unhas 60 empresas xa se adheriron ás ofertas do carné xove europeo a través do Clúster de Turismo de Galicia

O Clúster de Turismo de Galicia asinou esta tarde un convenio coa Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Os establecementos galegos adheridos ao Clúster Turismo de Galicia ofrecerán descontos nos seus servizos, a maioría entre un 10 e un 15 por cento. Os establecementos colocarán nun lugar visible un adhesivo homologado que os identifique como adheridos ao programa. Ademais, farán constar esta condición nos seus soportes publicitarios.
Pola súa banda, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia publicará a lista de establecementos e descontos na “Guía Dixital do Carné Xove” accesible desde a web e daralles promoción como membros do programa.
O Clúster de Turismo de Galicia asinou esta tarde un acordo coa Consellería de Política Social polo que esta entidade que representa ás empresas do sector turístico en Galicia adhírese ao programa Carné Xove da Xunta.
O compromiso foi asinado pola conselleira de Política Social, Fabiola García, e polo presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, nunha cerimonia que tivo lugar esta tarde no hotel Meliá María Pita da Coruña.
Ata o momento, máis de 60 empresas turísticas, incluídas axencias de viaxes, hoteis ou provedores de servizos e experiencia, xa manifestaron a súa intención de unirse ao programa de descontos. Poden beneficiarse delas todas as persoas da Unión Europea de entre 12 e 30 anos que teñan o carné xove.
Actualmente hai 40 países adheridos ao programa do Caré Xove Europeo. En España, todas as comunidades autónomas teñen esta tarxeta. A finalidade da tarxeta é proporcionar aos seus titulares o acceso a diferentes bens e servizos mediante descontos e outras vantaxes, que ofrecen os establecementos e entidades colaboradoras adheridas ao programa.
Os establecementos galegos adheridos ao Clúster Turismo de Galicia ofrecerán descontos nos seus servizos, a maioría entre un 10 e un 15 por cento. Os establecementos colocarán nun lugar visible un adhesivo homologado que os identifique como adheridos ao programa. Ademais, farán constar esta condición nos seus soportes publicitarios.
Pola súa banda, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia publicará a lista de establecementos e descontos na “Guía Dixital do Carné Xove” accesible desde a web e daralles promoción como membros do programa.
Durante a presentación, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia destacou o importante papel que xogarán os mozos no proceso de recuperación do turismo despois da pandemia. Tamén indicou que os mozos son un público de enorme interese para Galicia, que inclúe actividades e experiencias de turismo activo e en contacto coa natureza na súa oferta. Destacou que o Camiño de Santiago tamén ten un atractivo crecente para os mozos.

ACTUALIDADE
22-7-2021

A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia A Xunta, o Clúster e as Universidades presentan o Plan Director 2021-2023 para o turismo en Galicia

16-7-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "DESENVOLVEMENTO E CONSOLIDACIÓN DA MARCA GALICIA EMOTION PARA A PROMOCIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

15-6-2021

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria Clúster de Turismo de Galicia

15-6-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "MELLORA DOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN, ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN ONLINE E PROMOCIÓN NA CANLE DE VENDA PRESENCIAL PARA GALICIA TURISMO ACTIVO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia