regulación

A medida, que era un clamor unánime por parte do conxunto de sector, afecta tamén aos autónomos, que amplían até setembro as axudas e inclúen os de tempada

Os Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTEs) amplíase polo momento até o próximo 30 de setembro tras alcanzar un acordo entre Goberno, patronal e sindicatos. A medida, que era unha reclamación unámime do sector turístico permitirá estender os ERTES durante os próximos meses aínda que con execciones diferentes. Entre as novidades do acordo asinado, os ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción (ERTE ETOP) tamén se beneficiarán das mesmas exoneraciones. Ademais, en caso de rebrotes da COVID-19 que teñan impacto sobre as empresas tamén haxa exoneraciones.

Os denominados ERTES de transición quedan así regulados polo Real Decreto Lei 24/2020, publicado no BOE do 27 de xuño, no que se recolle unha exención nas cotizacións do 70% en xullo, do 60% en agosto e do 35% en setembro, no caso de empresas con menos de 50 traballadores mentres que para as que de máis de 50 empregados, as exencións serán do 50% en xullo, do 40% en agosto e do 25% en setembro.

A norma establece, ademais, que os traballadores das empresas afectadas non poderán realizar horas extraordinarias, establecerse novas externalizaciones da actividade nin concertarse novas contratacións, sexan directas ou indirectas, durante a aplicación destes ERTEs.

A única excepción ás novas contratacións (e previa información aos representantes) é cando os empregados non poidan, por formación, capacitación ou outras razóns obxectivas e justificadas, desenvolver as funcións encomendadas.

Autónomos: amplían até setembro as axudas e inclúen os de tempada
Os autónomos e os autónomos estacionales, que se quedaron fóra das axudas por non estar de alta cando se decretou o estado de alarma, tamén se beneficiarán desta extensión dos ERTEs. Así, por unha banda, os beneficiarios da prestación extraordinaria existente até agora, 1,4 millóns ao peche de maio, poderán solicitar a ordinaria por cesamento de actividade, sempre que acrediten unha redución da facturación do 75% no trimestre de verán -de xullo a setembro- fronte ao mesmo período do ano anterior.

Para iso, explicaron desde a Seguridade Social, non necesitarán esperar a que termine o trimestre senón que poden solicitar a prestación ordinaria cando estimen que cumpren os requisitos e acreditalos documentalmente unha vez finalice o trimestre.

Tamén se inclúe unha prórroga da exención das cotas para os autónomos que viñesen percibindo esa prestación extraordinaria: non pagarán a cota de xullo e terán unha exención do 50% en agosto e do 25% en setembro.

29 de Xuño de 2020

En marcha as prórrogas de ERTE até o 30 de setembro

A medida, que era un clamor unánime por parte do conxunto de sector, afecta tamén aos autónomos, que amplían até setembro as axudas e inclúen os […]
08 de Xuño de 2020

O Tribunal Supremo ratifica a regulación das vivendas de uso turístico impulsada pola Xunta

Apoia que o obxectivo da Xunta ao regular esta tipoloxía de aloxamento é protexer aos usuarios e garantir unha actividade turística sustentable e de calidade O […]
08 de Xaneiro de 2020

O Tribunal Supremo dá a razón á Xunta de Galicia e anula a sentenza sobre as vivendas de uso turístico

Atende o incidente de nulidade presentado no mes de novembro polo Goberno galego ao entender que se vulnerou o seu dereito á tutela xudicial efectiva O […]
08 de Xaneiro de 2020

A pioneira Lei de aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia entrará en vigor no mes de febreiro

Tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia como Lei 8/2019 de 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia, […]