Hostelería de España

A Confederación Española de Hoteis e Aloxamentos Turísticos e Hostalaría de España únense para garantir a seguridade sanitaria mediante un acordo que propiciará a creación do selo Aloxamentos Seguros. A CEHAT adhírese así ao proxecto iniciado por Hostalaría de España coa súa aposta pola creación de márcaa Hostalaría Segura, que deu orixe ao desenvolvemento dos selos Restaurante Seguro e Bar Seguro. Coa incorporación de Cehat a este proxecto, serán catro as marcas que, en función do tipo de local, acrediten a implantación de medidas fronte ao coronavirus: Aloxamento seguro, Hostalaría segura, Restaurante seguro e Bar seguro.

«O obxectivo deste proxecto é crear un sistema integral para a preparación de aloxamentos, bares e restaurantes que acredite que os establecementos realizaron unha formación integral nos protocolos do Ministerio de Sanidade fronte ao Covid-19.

Completar un proceso de formación é un dos requisitos para que os locais, xa sexan aloxamentos ou establecementos hostaleiros, obteñan o selo de garantía sanitaria. Os negocios deberán acreditar, mediante unha declaración responsable, que coñecen e comprométense a cumprir as pautas recollidas nos protocolos cuxa elaboración coordinou o Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) e que contan coa aprobación do Ministerio de Sanidade.

Os establecementos que consigan algún dos selos terán a posibilidade de acceder a unha plataforma dixital na que se actualizará periodicamente a normativa e obterán carteis e sistemas de sinalización, así como un manual que recollerá as pautas a cumprir por empregados e clientes. Ademais, esta iniciativa, recolle:

  • Un curso de formación para responsables da empresa e traballadores
  • Un manual de medidas para empresa e empregados
  • Un distintivo de ?Hostalaría Segura? que acredita que a empresa recibiu a formación necesaria para adaptarse á lexislación que permite a súa apertura durante a crise da Covid-19
  • Unha listaxe de comprobacións sobre a empresa e a traballador
  • Cartelaría e sinalizacións para as zonas de traballo, de clientes e zonas comúns; acceso á plataforma e actualización de normativa referente á COVID-19.

A solicitude e trámites para acceder a leste ?Sistema Integral para a preparación de establecementos? ha de xestionarse a través da web www.hosteleriaunida.es

27 de Maio de 2020

A Cehat únese a Hostalaría de España na súa aposta por un selo propio para os aloxamentos baixo márcaa Aloxamento Seguro

A Confederación Española de Hoteis e Aloxamentos Turísticos e Hostalaría de España únense para garantir a seguridade sanitaria mediante un acordo que propiciará a creación do […]
17 de Marzo de 2020

HOSTALARÍA DE ESPAÑA considera que a flexibilización dos ERTES é unha medida positiva pero debe acompañarse doutras medidas fiscais e administrativas que garantan a subsistencia dos establecementos hostaleiros

Tras o avance por parte do presidente do Goberno este sábado da aprobación dun novo paquete de medidas económicas para facer fronte ao coronavirus, entre as […]