HOSTALARÍA DE ESPAÑA considera que a flexibilización dos ERTES é unha medida positiva pero debe acompañarse doutras medidas fiscais e administrativas que garantan a subsistencia dos establecementos hostaleiros

HOSTALARÍA DE ESPAÑA considera que a flexibilización dos ERTES é unha medida positiva pero debe acompañarse doutras medidas fiscais e administrativas que garantan a subsistencia dos establecementos hostaleiros

Tras o avance por parte do presidente do Goberno este sábado da aprobación dun novo paquete de medidas económicas para facer fronte ao coronavirus, entre as que se atopa a flexibilización dos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTES), desde HOSTALARÍA DE ESPAÑA acollemos con positivismo devandito anuncio, como medida necesaria para salvagardar a continuidade das empresas e negocios hostaleiros unha vez finalice a crise.

Tendo en conta que o Goberno anunciou que no próximo Consello de Ministros ademais desta, aprobaranse varias medidas ao redor da adopción de políticas en apoio dos traballadores, os autónomos e as empresas e de apoio á actividade das empresas con soportes para a súa liquidez, desde a organización empresarial que representa aos restaurantes, bares, cafetarías e pubs de España, reclamamos ao Goberno que ditas medidas veñan acompañadas das seguintes medidas concretas, todas elas absolutamente necesarias para asegurar a viabilidade dos negocios hostaleiros do noso país.

Por unha banda, solicitamos a suspensión de calquera obrigación de pago dos establecementos hostaleiros ás administracións, de impostos e cotizacións sociais, así como de taxas, entre as que se atopan as taxas de autónomos, todo iso coa finalidade de minimizar o impacto nos case 300.000 establecementos hostaleiros que conforman o noso sector.

Doutra banda, instamos o Goberno a que ordene a paralización das obrigacións económicas dos establecementos hostaleiros cos arrendadores dos seus negocios, de tal maneira que non se vexan excedidos polo pago destes alugueres mentres os seus negocios non estean no seu normal funcionamento.

Da mesma maneira, instamos o Executivo a suprimir todas as taxas e impostos en todas as subministracións de enerxía, así como a paralización das obrigacións dos negocios hostaleiros cos bancos de préstamos, das hipotecas e créditos, entre outros.

Desde HOSTALARÍA DE ESPAÑA seguimos apelando á sensibilidade do goberno español e pedimos que teña en conta a delicada situación á que se enfrontan os negocios hostaleiros españois.