Recomendacións en comunicación 2.0 de Segittur para os destinos turísticos españois

Recomendacións en comunicación 2.0 de Segittur para os destinos turísticos españois

A influencia das redes sociais como fonte de información e influenciador na toma de decisións sobre os destinos turísticos centra unha nova publicación de Segittur, “A Comunicación dos destinos turísticos e as súas marcas a través dos medios sociais”, un libro que foi prologado polo presidente de Segittur, Antonio López de Ávila.

A publicación, ademais de recoller e investigar esta nova canle de comunicación, ofrece recomendacións de utilidade para os destinos turísticos españois que se recolleron a partir do proxecto “Uso e influencia dos social media e a comunicación 2.0 na toma de decisións turísticas e na imaxe de marca dos destinos. Aplicacións de utilidade para os destinos turísticos españois“, financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, que se desenvolveu na Universidade Rovira i Virgili entre xaneiro de 2013 e xuño de 2016.
As recomendacións de comunicación 2.0 do proxecto recóllense no libro, que foi elaborado por un equipo de investigación do que formaron parte M. Isabel Míguez (Universidade de Vigo), Annette Pritchard (Cardiff School of Management), Nigel Morgan (University ol Surrey), Santiago Ariste (Universitat Rovira i Virgili), Francisco Javier Paniagua (Universidade de Málaga), Natàlia Lozano (Universitat Rovira i Virgili), M. Dolors Setó (Universitat Rovira i Virgili), M. Noemí Rabassa (Universitat Rovira i Virgili), Ronsel Mariné-Roig (Universidat de Lleida) e Asumpció Hortas (IP, Universitat Rovira i Virgili).

Descarga libro “A Comunicación dos destinos turísticos e as súas marcas a través dos medios sociais”