Nova marca de visitantes para a Ruta do Viño Rías Baixas

ACTIVIDADES

Nova marca de visitantes para a Ruta do Viño Rías Baixas

O informe anual da Asociación Española de Cidades do Viño (ACEVIN) ratifica unha nova marca de visitantes para a Ruta do Viño Rías Baixas, a única do cinco rutas do viño galegas que pertence ao club do produto das Rutas del Vino de España.
De acordo con devandito informe, a Ruta do Viño Rías Baixas incrementou as súas cifras de visitas nun 14,14% con respecto ao ano anterior, pasando de 77.690 visitantes de 2014 aos 88.679 rexistrados en 2015. Estes datos, achegados por un total de 51 adegas e 3 museos do viño, volven situar a este itinerario enológico entre o dez primeiras Rutas do Viño de España con maior afluencia de público.
“Estes datos pon de manifesto que o turismo enológico consolidouse como produto turístico, sendo un importante complemento para a oferta turística e segue un importante ritmo de crecemento representando unha interesante alternativa para viaxar ás distintas zonas vitivinícolas do noso país, planificando unha viaxe ao longo de todo o ano, aínda que este poida ser unha viaxe de duración máis reducida”, explica desde a Ruta o seu xerente, Lorena Varela. Un dato positivo que consolida a boa senda de resultados da Ruta que viu incrementado o número dos seus visitantes no catro últimos anos.