A Xunta financiará un produto audiovisual para impulsar os valores dos camiños de Santiago

A Xunta financiará un produto audiovisual para impulsar os valores dos camiños de Santiago

Convocarase un concurso de ideas para cinco proxectos, dos cales se seleccionará un

A Xunta de Galicia subvencionará o desenvolvemento dun proxecto audiovisual en formato longametraxe ou serie de televisión para a difusión dos valores do Camiño de Santiago de cara á celebración do próximo Xacobeo. Para a elección do produto convocarase un concurso de ideas do que se elixirá o proxecto gañador. O proceso levará a cabo en dúas fases, unha primeira na que se financiará o desenvolvemento de cinco propostas, con 15.000 euros cada unha para a formulación do proxecto. A segunda fase supón a selección dun do cinco proxectos do concurso de ideas para desenvolver unha longametraxe de, polo menos, 90 minutos, que recibirá un máximo de 1 millón de euros de axuda, ou unha serie de televisión de, polo menos, 300 minutos e 6 capítulos, que recibiría como máximo 1,5 millóns.

En todo caso, a axuda da Xunta non superará o 30% do custo total do produto audiovisual e, ademais, un importe equivalente ao 110% da axuda deberá destinarse a produción audiovisual en Galicia. Os proxectos deberán ter un contido de calidade e atemporal en que o Camiño de Santiago sexa un elemento importante pero non necesariamente principal. Así mesmo, deberán contribuír á promoción dos valores culturais e paisaxísticos de Galicia, entre outros, que fomenten a imaxe da Comunidade como destino de visitantes e peregrinos; á vez que transmitan os valores do Camiño, contribúan á consolidación da marca Galicia e a fomentar a creatividade da industria audiovisual galega.

Entre as características que deben reunir os proxectos, valorarase, especialmente, que exista un equipo creativo (produción executiva, guión, dirección etc.) con currículo e prestixio demostrados, xunto coa valoración dun elenco de actores que xunte prestixio e perfil mediático.
Por outra banda, as produtoras que se presenten á convocatoria han ter capacidade para captar outros investimentos públicos e persoais que permitan alcanzar un orzamento medio-alto, levar a cabo unha obra de máxima calidade e garantir as súas posibilidades de promoción e distribución. Recibirase unha puntuación especial á coprodución internacional, especialmente con países polos que discorre o Camiño.