Galicia Calidade

O Clúster do Turismo de Galicia a comezar a traballar en 2015, tras a firma dun convenio de colaboración coa Consellería de Economía e Industria a través da súa sociedade Galicia Calidade, para a implantación do selo Galicia Calidade no sector turístico.

Un selo de calidade amplamente recoñecido dentro e fóra das nosas fronteiras que contribúe a situar a Galicia como referente de destino de calidade no imaxinario do viaxeiro. Actualmente son xa numerosos os establecementos, hoteis e restaurantes, que xa gozan deste certificado aínda que as auditorías realizadas desde a firma do convenio permitirán seguir incrementando considerablemente o número de establecementos que luzan o distintivo co obxectivo de crear unha rede ampla que se convertan nun referente de calidade e defensa do produto e a idiosincrasia galega entre os visitantes nacionais e estranxeiros.

Os establecementos turísticos que queiran contar co selo Galicia Calidade deberán contar con licenza de actividade, estar inscritos no REAT e levar funcionando polo menos dous anos.

Ademais, deberán contar cun sistema de xestión da calidade: ?Q? ou ISO 9001 + Compromiso de Calidade Turística SICTED e manter unha oferta gastronómica cunha proporción significativa de pratos galegos con referencia e inclusión de materias primas galegas de orixe certificada, D.Ou. e I.G.P, ademais de presenza de viños, licores e augardentes dos D.Ou?s e IGP?s galegas.

Nas solicitudes, que xa se poden tramitar a través do Clúster do Turismo e de Galicia Calidade, tamén se terán en conta aspectos como a situación, paisaxe, espazo natural, antigüidade ou singularidade na edificación, ou outras características que lle confiran un valor engadido e diferencial do turismo estándar. Finalmente será un Comité de Certificación a que outorgará a concesión de licenza de uso.

ACTUALIDADE
15-6-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "MELLORA DOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN, ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN ONLINE E PROMOCIÓN NA CANLE DE VENDA PRESENCIAL PARA GALICIA TURISMO ACTIVO", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

14-6-2021

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de "CREACIÓN E CONSOLIDACIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO VINCULADO AO CAMIÑO DE SANTIAGO DENOMINADO UN DESCANSO NOS CAMIÑOS", coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

27-5-2021

Elixe Galicia permite ás persoas desta Comunidade facer viaxes internas cunha bonificación do 40 por cento

24-5-2021

Unhas 60 empresas xa se adheriron ás ofertas do carné xove europeo a través do Clúster de Turismo de Galicia