O turista galego decántase polas axencias de viaxes presenciais para contratar os seus paquetes turísticos

O turista galego decántase polas axencias de viaxes presenciais para contratar os seus paquetes turísticos

As canles tradicionais seguen sendo as máis demandadas entre a poboación maior de 45 anos e en xeral á hora de planificar as viaxes ao estranxeiro.

 

As axencias de viaxes presenciais seguen desempeñando un papel clave na contratación de paquetes turísticos. Especialmente no caso de Galicia, posto que segundo o último barómetro elaborado pola consultora Braintrust en colaboración coa Confederación Española de Axencias de Viaxes (CEAV), esta é a terceira comunidade autónoma onde as axencias presenciais son máis demandadas polos viaxeiros á hora de contratar ese tipo de servizos. En Galicia, o 72,9 % da clientela opta por esta vía fronte ás axencias en liña. Só en Estremadura, cun 82,9 % e en Castela e León, cun 73,2 % dáse unha preferencia aínda maior polos establecementos presenciais, mentres que no extremo oposto sitúase Cataluña, con apenas un 29,1 %.

 

O barómetro revela tamén variacións nas preferencias dos usuarios en función doutros criterios como a idade ou o sexo, e tamén do destino elixido para gozar das súas vacacións. Así, para o conxunto estatal apréciase que son maioría (un 67,9 %) quen optan polas axencias de viaxes presenciais á hora de contratar os seus paquetes turísticos, pero esa situación invístese entre os menores de 45 anos, debido a que neste caso case un 60 % decántase polas axencias en liña. Por sexos, as mulleres prefiren acudir a unha axencia física nun 55,9 %, mentres que entre os homes a repartición entre ambos os modelos de negocios iguálase ao 50 %.

 

En canto aos destinos, os usuarios prefiren a proximidade e a atención personalizada das axencias presenciais á hora de contratar paquetes turísticos para viaxes internacionais. Mentres que o caso das viaxes nacionais os negocios tradicionais e os en liña repártense o mercado ao 50 %, nas viaxes ao estranxeiro a repartición é de 65,7 % e 34,3 %. Isto propicia que haxa diferenzas tamén en canto ao custo medio do paquete, posto que os contratados en axencias presenciais sitúanse en 496 euros pola maior presencia de viaxes internacionais, superando amplamente aos contratados en liña, que teñen un prezo medio de 339 euros.