O Centro Superior de hostalería de Galicia leva a cabo un plan de formación con máis de 1.200 prazas para as empresas turísticas e hostaleiras

O Centro Superior de hostalería de Galicia leva a cabo un plan de formación con máis de 1.200 prazas para as empresas turísticas e hostaleiras

O plan de Competitividade dixital e sustentable de Galicia inclúe unha ferramenta de autodiagnóstico das empresas do sector turístico para permitirlles coñecer o seu estado actual, identificar áreas críticas, realizar análises comparativas con outras empresas similares.

 

Desenvolvéronse accións formativas para que cada empresa escolla en función das súas necesidades: márketing dixital, plataformas e servizos na nube, sustentabilidade e ciberseguridade.

 

O Centro Superior de Hostalería de Galicia dispón dun plan de formación online para o sector turístico galego. Baséase no asesoramento personalizado a empresas de turismo e hostalería en áreas concretas, asegurando un asesoramento puntual e específico na área de negocio na que lle gustaría mellorar. Hai 1.228 prazas, 45.360 horas de formación e 112 horas de asesoramento.

 

Este plan de formación inclúe unha ferramenta de autodiagnóstico das empresas do sector turístico para permitirlles coñecer o seu estado actual, identificar áreas críticas, realizar análises comparativas con outras empresas similares.

 

Tamén inclúe 14 micropíldoras, que inclúen formacións de 1 hora divididas en 4 áreas: márketing dixital, plataformas e servizos na nube, sustentabilidade e ciberseguridade.

 

O plan de formación de idiomas consta de 12 niveis de cursos de inglés, alemán A1, portugués A2, francés A1 e italiano A1. O bloque de sustentabilidade e asesoramento personalizado ofrece formación en economía regenerativa e na xestión da eficiencia enerxética.