Cambios na organización interna de Hostalaría Compostela

Cambios na organización interna de Hostalaría Compostela

Co obxectivo de fortalecer de novo a entidade e que volva ser un referente na cidade, a Asociación Hostalaría de Compostela aprobou cambios nos seus estatutos entre os que se destacan fundamentalmente o establecemento dunha presidencia única, a redución da xunta directiva e a supresión do comité executivo.
Con estas accións preténdese eliminar as tensións entre Hospedaxe e Restauración á vez que se quere conformar unha entidade máis operativa e resolutiva. Así, os novos estatutos establecen unha presidencia e vicepresidencia única que recaerá en respresentantes das ramas de Hospedaxe e Restauración de maneira cíclica, rotando cada dous anos. Os novos cargos decidiranse nas eleccións que se convocarán despois do verán, momento en que tamén entrarán en vigor os cambios introducidos nos estatutos.
Outro dos cambios máis importantes é a redución da xunta directiva, que pasará de 24 membros a 12, seis representantes de Hospedaxe e outros tantos de Restauración, unha redución que tamén propiciou a eliminación do comité executivo, para evitar duplicidades. A materialización dos cambios, que foron introducidos nos estatutos antes do verán, non se producirá ata que se convoquen novas eleccións. Os dous presidentes actuais, Sara Santos (Hospedaxe) e Antonio Riveiro (Restauración) indicaron que as eleccións se convocarán tras o verán, cando termine a tempada alta e reláxese o traballo. Ambos teñen previsto concorrer ás eleccións, do mesmo xeito que outros representantes actuais. Carlos Tardáguila apuntou que no equipo actual hai moitas persoas novas «con moitas ganas para traballar polo sector», e lembrou que 90 % dos socios son pequenas empresas.