2017, Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas ha aprobado a designación do 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento, unha resolución que recoñece así a importancia do turismo a nivel internacional, xa que se trata dun sector cuxo peso se adoita infravalorar. O obxectivo desta proclamación é chamar a atención sobre a importancia de promover unha maior comprensión entre todos os pobos, conducir a que se tome unha maior conciencia da riqueza do patrimonio das diversas civilizacións e levar a unha mellor apreciación dos valores inherentes das diversas culturas, contribuíndo así ao fortalecemento da paz no mundo.

Para a celebración deste ano Internacional a OMT contará coa colaboración dos gobernos, as organizacións pertinentes do sistema das Nacións Unidas así como outras organizacións internacionais e rexionais. Todas as accións levarán adiante baixo a máxima de que o turismo ben concibido e ben xestionado» pode contribuír ao tres dimensións do desenvolvemento sustentable, crear emprego e xerar oportunidades comerciais.

A decisión de designar 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento chega nun momento particularmente importante, no que a comunidade internacional adopta a nova Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), aprobados pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o pasado mes de setembro. O turismo figura nas metas de tres dos ODS: o Obxectivo 8: promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos; o Obxectivo 12: consumo e produción sustentables e o Obxectivo 14: conservar e utilizar sosteniblemente os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sustentable.