gasto turístico

Segundo os datos extraídos de Frontur, España recibiu en agosto 10,2 millóns de turistas internacionais, o 1,9 % menos que no mesmo mes de 2017. Con este dato mantense a senda de leves caídas detectadas nos meses precedentes, ao descender a chegada de viaxeiros dos dous principais mercados emisores, Reino Unido e Alemaña, polo que este ano non se alcanzará nin superará a marca de turismo estranxeiro marcado en 2017.

Se embargo, como nota positiva, o informe relativo ao gasto turísico, EGATUR, elaborado tamén polo INE como Frontur, establece que o gasto total dos turistas internacionais que visitan España en agosto aumentou un 1,8% respecto ao mesmo mes de 2017, situándose o gasto medio diario en 139 euros, un 10,7% máis que en agosto de 2017

Así, aínda que o número total de viaxeiros internacionais descendeu, o seu gasto total incrementouse até alcanzar os 11.539 millóns de euros, o que supón un aumento do 1,8% respecto ao mesmo mes de 2017. E é que o turista internacional que visitan España en agosto gasta de media ao redor de 1.131 euros na súa estancia, cun aumento anual do 3,7%, aínda que non incrementa os seus días de estancia, que se sitúan ao redor dos oitos días de media, polo que se detecta un turista de maior valor engadido.
Durante o oito primeiros meses de 2018 o gasto total dos turistas internacionais ha aumentado un 2,8% respecto ao mesmo período do ano anterior, alcanzando os 62.230 millóns de euros gastados polos 57,3 millóns de turistas estranxeiros que elixiron España, cifra que supón unha lixeira caída no acumulado de turistas internacionais de apenas un 0,1 % , segundo a Estatística de Movementos Turísticos en Fronteiras (Frontur).

O Reino Unido foi o principal mercado emisor en agosto con 2,2 millóns de turistas, seguido de Francia e Alemaña sendo Cataluña o primeiro destino principal dos turistas en agosto, co 23,9% do total, aínda que o número de visitantes internacionais -2,4 millóns- caeu un 5 % con respecto a agosto de 2017. O segundo destino foi Illas Baleares, onde chegaron 2,3 millóns de turistas, un 2 % menos que hai un ano, e o terceiro, Andalucía, con 1,4 millóns de turistas e un aumento anual do 1,1 %.

03 de Outubro de 2018

Cae o turismo internacional que chega a España pero sobe o seu gasto medio

Segundo os datos extraídos de Frontur, España recibiu en agosto 10,2 millóns de turistas internacionais, o 1,9 % menos que no mesmo mes de 2017. Con […]
09 de Marzo de 2018

España supera a Francia en ingresos e pernoctaciones turísticas

España supera xa a Francia en ingresos turísticos e pernoctaciones xa que o país galo obtivo o añ pasado uns 42.000 millóns de euros, mentres que […]