Ría de Vigo e Baixo Miño avanza na estratexia de posta en valor a súa historia e paisaxes para diferenciar a súa oferta turística

Ría de Vigo e Baixo Miño avanza na estratexia de posta en valor a súa historia e paisaxes para diferenciar a súa oferta turística

Alcaldes e alcaldesas dos 14 municipios estiveron presentes na posta de longo da páxina web da estratexia de turismo do geodestino.

O Pazo de Cea en Nigrán acolleu a presentación da web na que se recollerá a estratexia turística do geodestino Ría de Vigo e Baixo Miño, que agrupa a 14 municipios deste territorio: A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Tomiño e Tui. A web é un paso máis no desenvolvemento da folla de ruta que se está expondo para pór en valor o patrimonio e os recursos deste territorio, co obxectivo de desenvolver novos produtos turísticos. A definición desta estratexia permitirá, ademais, desenvolver unha xestión turística unificada e homoxénea do xeodestino, coordinando aos diferentes municipios desde o respecto á singularidade de cada un deles, mellorando a súa competitividade e a comercialización a través do desenvolvemento de produtos turísticos baseados na especialización e diferenciación do xeodestino na procura de turistas de calidade, respectuosos co medio e cunha maior capacidade de gasto.

A web presentada recolle os principios desta folla de ruta turística para o geodestino, que conta co respaldo de Turismo de Galicia, para a que se está levando a cabo unha radiografía de de a situación actual do sector neste geodestino a través da implicación dos concellos e dos principais grupos de interese implicados, de face a obter unha óptima radiografía da situación actual do sector que sirva como punto de partida á hora de definir estratexias a curto, medio e longo prazo. Ademais, a posta en marcha desta web pretende abrir este proceso participativo á cidadanía e a calquera profesional que queira facer a súa achega.

Xeodestino en crecemento

Pola súa situación estratéxica e polos seus recursos patrimoniais, naturais e culturais, o xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño ten unha ampla variedade de recursos que facilitan a articulación de produto turístico, que se ve favorecido pola súa situación para a captación de turismo internacional procendente de Portugal. Trátase, ademais, dun territorio que creceu nos principais indicadores hostaleiros en 2018, con incrementos interanuais nas cifras de viaxeiros (+11,31%) e pernoctaciones (+2,72%, roldando xa o medio millón de noites), situando a Ría de Vigo e Baixo Miño como o segundo geodestino de Galicia en volume de demanda hostaleira, tan só superado por Ría de Arousa.

No último tramo do ano comezarán a desenvolverse de maneira efectiva as primeiras directrices que emanen desta estratexia turística, co obxectivo último de crear o ecosistema adecuado para que as empresas turísticas do geodestino poñan no mercado novos produtos en 2020.