Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para a “MELLORA E APOIO A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO SOSTIBLE A TRAVÉS DA ORGANIZACIÓN DE VIAXES DE FAMILIARIZACIÓN E DE PRESCRIPCIÓN NO MARCO DE GALICIA DESTINO SOSTIBLE”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para a “MELLORA E APOIO A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO SOSTIBLE A TRAVÉS DA ORGANIZACIÓN DE VIAXES DE FAMILIARIZACIÓN E DE PRESCRIPCIÓN NO MARCO DE GALICIA DESTINO SOSTIBLE”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 20 de xuño de 2023

Descarga os pregos