Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para o “DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DA MISIÓN COMERCIAL Á FEIRA INTERNACIONAL WTM LONDON 2023”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para o “DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DA MISIÓN COMERCIAL Á FEIRA INTERNACIONAL WTM LONDON 2023”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 20 de xuño de 2023

Descarga os pregos