Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para o “DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DA MISIÓN COMERCIAL Á FEIRA INTERNACIONAL WTM LONDON 2022”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prego de condicións que rixen a contratación do servizo para o “DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DA MISIÓN COMERCIAL Á FEIRA INTERNACIONAL WTM LONDON 2022”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 21 de xullo de 2022

Descarga os pregos