Prego de condicións que rexen a contratación do servizo para o “DESELVOLVEMENTO DE DOUS WORKSHOPS CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN DESTINO NACIONAIS”, coa colaboración da Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prego de condicións que rexen a contratación do servizo para o “DESELVOLVEMENTO DE DOUS WORKSHOPS CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN DESTINO NACIONAIS”, coa colaboración da Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de propostas ate o 13 de outubro de 2022

Descarga os pregos